Uusi professori Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen: Heidi Harju-Luukkainen kasvatustieteen professoriksi

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on ottanut KT, dosentti Heidi Harju-Luukkaisen kasvatustieteen professorin tehtävään 2.11.2020 alkaen. Professuurin alaksi on määritelty muuttuva oppiminen ja opettajankoulutus ja se sijoittuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen.

Heidi Harju-Luukkaisen tutkimus keskittyy varhaiskasvatukseen, opettajankoulutukseen, koulutuksen oikeudenmukaisuuteen sekä kansainvälisiin oppimistulosten arviointeihin. Hän työskentelee paraikaa useissa kansainvälissä tutkimushankkeissa, joissa kerätään tietoa koulutusjärjestelmien kehittämiseen eri näkökulmista. Vähemmistökielet ja kielitaidon kehittäminen on Harju-Luukkaisen tutkimuksen tärkeä painopistealue. Hänen johtamansa tutkimushanke saamenkielisellä alueella Norjassa keskittyy muun muassa lasten kielitaidon kehittämisen tutkimiseen varhaiskasvatus- ja kouluympäristöissä. Myös viimeisimmässä hankkeessaan Suomessa Harju-Luukkainen kehitti kielitietoisen pedagogiikan työvälineen varhaiskasvatukseen yhteistyössä Turun yliopiston ja kansallisten asiantuntijoiden kanssa.

Heidi Harju-Luukkainen on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Åbo Akademissa. Hänellä on myös erityisopettajan pätevyys sekä johtamisen erikoisammattitutkinto. Hän on julkaissut yli 200 kansainvälistä kirjaa, tutkimusartikkelia ja raporttia sekä työskennellyt yli 25 kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusprojektissa. Harju-Luukkainen on viimeksi työskennellyt kasvatustieteen professorina Nord-yliopistossa Norjassa. Hän on aiemmin työskennellyt arvostetuissa yhdysvaltalaisyliopistoissa, kuten UCLA ja USC, sekä useissa pohjoismaisissa yliopistoissa kuten Helsingin ja Göteborgin yliopistoissa. Hän on uransa aikana työskennellyt lukuisissa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvissä tehtävissä, kuten esimerkiksi ruotsinkielisen vanhempainliiton puheenjohtajana sekä useiden hallitusten puheenjohtajana.

Lisätietoja:

Professori Heidi Harju-Luukkainen, puh. 050 304 2265, heidi.harju-luukkainen@chydenius.fi