Työ­suo­je­lu­ra­has­to pal­kit­si 40-vuo­tis­juh­las­saan Jy­väs­ky­län yli­opis­ton työ­urien jat­ka­mis­ta tut­ki­van JAT­KIS-hank­keen ja vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mis­ta tut­ki­neen väi­tös­kir­jan