Näin meille haettiin – joustava opiskelu houkuttelee aikuisia

Syksyllä 2022 alkavat tutkinto-ohjelmat kiinnostivat kevään 2. yhteishaussa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkinto-ohjelmiin saatiin noin 5,94 hakemusta jokaista aloituspaikkaa kohden.

Kevään 2. yhteishaku päättyi 30.3.2022. Haussa olivat tarjolla korkeakoulujen suomenkieliset koulutusohjelmat. Kokkolan yliopistokeskuksen koulutuksiin tuli hakuajan loppuun mennessä 535 hakemusta. Hakijoita oli 507, sillä yksi hakija voi hakea useampaan koulutukseen. Hakijoista 240 oli ensisijaisia. Aloituspaikkoja haettavana olleisiin koulutuksiin on 90.

Yliopistokeskuksessa oli tässä haussa mahdollista hakea opiskelemaan kolmelle alalle, viiden hakukohteen kautta: tietotekniikan maisteriohjelma, sosiaalityön maisteriohjelma ja kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma joko avoimen väylän tai niin sanotun 1000+ -koulutushankkeen kautta.

Yliopistokeskuksen kevään 2. yhteishaussa tarjotut tutkinto-ohjelmat ovat Jyväskylän yliopiston koulutuksia.

Uusi koulutus lisää varhaiskasvatuksen osaamista alueelle

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusohjelmat onnistuivat keräämään kaikkiaan 237 hakemusta. Aloituspaikkoja on jaossa kahdessa hakukohteessa yhteensä 45: varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksiin oli mahdollista hakea joko avoimen väylän tai niin sanotun 1000+ -koulutuksen kautta.

–Tämä määrä hakemuksia osoittaa alueellisen tarpeen varhaiskasvatuksen opettajakoulutukselle. Olemme innoissamme päästessämme toteuttamaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutusta motivoituneille opiskelijoille, iloitsee yliopistonopettaja Katja Sirvio.

Jyväskylän yliopisto päätti virallisesti varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattikoulutuksen perustamisesta Kokkolan yliopistokeskukseen aiemmin tässä kuussa.

Lisätiedot: yliopistonopettaja Katja Sirvio +358 50 4481 320

Tietotekniikka kiinnostaa hakijoita vuodesta toiseen

Tietotekniikan maisteriohjelmaan saapui 44 hakemusta, joista ensisijaisia 29. Tähän tutkintokoulutukseen otetaan opiskelijoita kahdesti vuodessa, sekä kevään että syksyn yhteishaussa. Koulutus on täysin etäyhteyksin järjestettävä, ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

–Hakijamäärämme on pysynyt vakinaisella, hyvällä tasolla viime vuosina. Tämän tyyliselle aikuisille ja työn ohessa suoritettavalle koulutukselle on siis tarvetta, kertoo tietotekniikan maisteriohjelman professori ja informaatioteknologian yksikön johtaja Ismo Hakala.

Lisätiedot: professori Ismo Hakala +358 40 7518 089

Sosiaalityön uniikki aikuiskoulutus saa lisäpaikkoja

Sosiaalityön maisteriohjelmaan haki 237, joista 123 valitsi Kokkolan ensisijaiseksi hakukohteekseen. Avoimen väylän hakukohteessa hakijoita on 17, joista ensisijaisia hakijoita 6. Maisteriohjelmaan haetaan aikaisemman korkeakoulututkinnon ja avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen väylän voivat valita hakukohteekseen ne, joilla ei ole aikaisempaa korkeakoulututkintoa mutta on soveltuvia opintoja avoimessa yliopistossa.

Yliopistokeskuksen työelämälähtöinen koulutusmalli kiinnostaa erityisesti aikuisopiskelijoita, jotka haluavat opiskella joustavasti työn ohella. Kokkolassa on kehitetty sosiaalityön työelämälähtöistä aikuiskoulutusmallia ja tarjottu maisteritasoista opetusta jo vuodesta 2006 lähtien. Sosiaalityön osaajista on edelleen kova pula niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Sosiaalityön professori Aila-Leena Matthiesin tiimi iloitsee erityisesti siitä, että sosiaalityön aloituspaikkojen määrää Kokkolan yliopistokeskuksessa on nostettu tänä vuonna pysyvästi yhteensä 35:een, aikaisemman 24:n sijasta.

Lisätiedot: professori Aila-Leena Matthies +358 40 7422199

Kansainvälinen kemianalan koulutus Kokkolassa

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa haettiin korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin. Tällöin oli haettavana Oulun yliopiston englanninkielinen Chemistry of Sustainable Processes and Materials -maisteriohjelma, joka on mahdollista suorittaa Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Koulutukseen haki 141 hakijaa, mikä on yli kaksinkertainen määrä edelliseen hakuun verrattuna. Ensisijaisia oli hakijoista 75. Aloituspaikkoja ohjelmassa on tarjolla 20. Kevään ensimmäisen yhteishaun tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 3.6.2022.

Lisätiedot: professori Ulla Lassi +358 40 0294 090

Aikataulut

  • 6.4. klo 15.00 Hakemuksen liitteet tallennettava Opintopolkuun tai toimitettava korkeakouluun.
  • 30.5. Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
  • 8.7. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.
  • 15.7. klo 15.00 Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.
  • 2.8. klo 15.00 Varasijoilta hyväksyminen päättyy.