Monika von Bonsdorff Vaasan yliopiston liiketoiminnan kehittämisen professoriksi

Vaasan yliopiston liiketaloustieteen, erityisesti liiketoiminnan kehittämisen professoriksi on nimitetty kauppatieteiden tohtori Monika von Bonsdorff. Kyseessä on viisivuotinen tutkimuspainotteinen tehtävä, joka sijoittuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen. Von Bonsdorff aloittaa professorina syyskuun alussa.

– Liiketoiminnan kehittäminen on hyvin monipuolinen ja monitieteinen ala. Työni on jo muutaman vuoden ajan keskittynyt yrittäjiin eli erityisesti ikääntyviin yrittäjiin, omistajanvaihdoksiin ja eläköitymisiin, kertoo von Bonsdorff.

Monika von Bonsdorff toimii tällä hetkellä akatemiatutkijana Jyväskylän yliopistossa ja vetää muun muassa Suomen Akatemian rahoittamaa Entrepreneur-tutkimushanketta, jossa selvitetään yrittäjien eläkkeellesiirtymisprosessia ja -päätöksiä.

– Tulen professorina hakemaan tutkimusrahoitusta tieteelliseen työhön eri lähteistä ja keskittymään tutkimuksessani esimerkiksi pk-yrityksiin. Aion jatkossa laajentaa tutkimustani ikääntyneistä myös nuorempiin yrittäjiin. Kiinnostavaa olisi tutkia erilaisia omistajavaihdoksiin liittyviä kysymyksiä ja liiketoiminnan kehittämistä, von Bonsdorff sanoo.

Eläkkeelle siirtyminen oli aiheena myös hänen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun tekemässä johtamisen väitöskirjassa. Vuonna 2009 valmistunut väitöstutkimus käsitteli työhyvinvoinnin ja terveyden merkitystä ikääntyneiden työntekijöiden eläke- ja työssäjaksamisaikeisiin.

Von Bonsdorff on toiminut vuosien varrella erilaisissa tutkijan tehtävissä Jyväskylän yliopistossa, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä Työterveyslaitoksessa. Hän on henkilöstöjohtamisen dosentti Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Professuuri tukee Keski-Pohjanmaan alueen yritysten kasvua

Liiketoiminnan kehittämisen professuurin tarkoituksena on tukea Keski-Pohjanmaan alueen yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja yrittäjyyttä vahvistamalla liiketaloustieteen tutkimusta ja kehittämistoimintaa alueella.

– Odotan kovasti tapaavani alueen yrityksiä ja elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan toimijoita ja kuunnella heidän ajatuksiaan. Toivon myös löytäväni meneillään olevaan tutkimushankkeeseeni eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä myös Keski-Pohjanmaalta.

Professuuri on Vaasan yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteinen hanke, joka on saanut rahoitusta Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämältä ja julkisyhteisöiltä.

– Liiketaloustieteen tutkimusala tukee alueen elinkeinoelämää ja samalla muita, jo olemassa olevia tutkimusalojamme. Monika von Bonsdorffilla on vahva kokemus monitieteisistä kokonaisuuksista, ja tutkimushankkeita jo käynnissä, sanoo Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko.