Marko Aittola Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtajaksi

Marko Aittola on valittu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtajaksi. Aittola siirtyy tehtävään Jyväskylän yliopiston tutkimusrahoituksen asiantuntijan tehtävästä ja aloittaa johtajan tehtävässä 23.11.2020.

Aittola on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Oulun yliopistossa. Tällä hetkellä Aittola työskentelee tutkimusrahoituksen asiantuntijana Jyväskylän yliopistossa. Tehtävät ovat tuoneet näkökulman yliopistojärjestelmään ja alueen kehittämistä koskeviin kysymyksiin yliopistokeskuksen toiminta-alueella. Aittola on toiminut aikaisemmin Oulun yliopistossa tutkimus- ja projektipäällikkönä, sekä ollut mukana lukuisissa kansainvälisissä projekteissa.

Aittolalla on sekä kansainvälisten että alueellisten tutkimus- ja asiantuntijatehtävien tuoma kokemus yhteistyöstä, verkottumisesta ja yhteiskunnallisesta toiminnasta, sekä vahva perehtyneisyys yliopistokeskuksen toimintaympäristöön ja täydentävän rahoituksen hanketoimintaan. Aittola tuntee hyvin yliopisto- ja korkeakoulujärjestelmän, sekä alueen koulutuksesta vastaavat sidosryhmät. Lisäksi Aittolalla on kokemusta yritystoiminnasta, tutkimuksen ja liiketoiminnan yhdistämisestä, sekä toimimisesta elinkeinoelämän ja korkeakoulutoiminnan rajapinnassa.

Johtajan pääasiallisena tehtävänä on Jyväskylän yliopiston alaisen toiminnan tulosvastuullinen johtaminen Kokkolassa, yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen toimintojen koordinointi sekä yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa. Johtaja vastaa mm. yliopistokeskuksen toiminnan laadusta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelusta sekä niiden seurannasta.

Lisätietoja

Johtaja Marko Aittola, p. 040 726 7865 tai marko.aittola@chydenius.fi

Henkilöstöjohtaja Katja Sorri, p. 040 835 5929 tai katja.m.sorri@jyu.fi