Lapset opastavat opettajaopiskelijoita koodauksen maailmaan

Laiko2018 opiskelijat ovat oppijoina Hollihaan koululla opettajan Tommi Nurmen 5s-luokalla. Oppilaat johdattavat opiskelijat koodauksen ja ohjelmoinnin maailmaan koodauspajoissa. Kokonaisuus liittyy Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa -opintojaksoon, kertoo vastuuopettaja Sirkku Lähdesmäki.

Lapset asiantuntijoina on sujuvassa linjassa Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden 2014 oppimiskäsityksen kanssa. Aktiivinen osallisuus, toimijuus, vastuunkanto, digitaalisuus, yhteisöllisyys ja tulevaisuuden laaja-alainen osaaminen ovat perustana lasten järjestämille pajoille. Opettajaopiskelijat saavat autenttisesti oppia digitaitoja. Lapset ovat itse kouluttajina, he ovat suunnitelleen pajat ja koko aamupäivän rakenteen opettajansa kanssa. Lapset opettavat aikuisopiskelijoita mm. Dronejen ohjelmointiin, Spherot -pikkurobottien ohjelmointiin, Micro:Bit -tietokoneiden ohjelmointiin sekä Scratch Jr., Bloxels Builder, Swift Playgrounds ja  Osmo Coding -sovellusten käyttöön.