Lämmin kiitos - Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö teki merkittävän lahjoituksen yliopistokeskukselle

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö päätti vuosikokouksessaan tukea 30 000 eurolla Kokkolan yliopistokeskuksen liiketalouden opetus- ja tutkimustoimintaa.

Liiketalouden opetus- ja tutkimustoiminnasta yliopistokeskus Chydeniuksessa vastaa Vaasan yliopisto. Liiketalouden opetus on vakiinnuttamassa asemaansa yliopistokeskuksessa, ensimmäinen maisteriohjelma on loppuvaiheessa ja lähes kaikki opiskelijat ovat valmistumassa kauppatieteen maistereiksi. Toiseen maisteriohjelmaan kevään 2020 yhteishaussa oli ennätysmäärä hakijoita, lähes 400, ja se oli suosituin hakukohde Vaasan yliopistossa.

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön (entinen Suomen yrittäjyysakatemia -säätiö) tehtävänä on edistää ja tukea tutkimustoimintaa ja korkeakouluopetusta Keski-Pohjanmaalla. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö rahoittaa alueen tutkimustoimintaa palvelevia professuureja ja tutkimushankkeita sekä myöntää stipendejä ja apurahoja alueen opiskelijoille ja tutkijoille.

Säätiön tukitoiminta pohjautuu yksinomaan säätiön saamin lahjoituksiin alueen elinkeinoelämältä julkisyhteisöiltä. Lisätietoa säätiön toiminnasta osoitteessa www.tiedejakorkeakoulusäätiö.fi

Lisätietoja: Mikko Viitasalo, Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön asiamies, p. 040 5431647, mikko.viitasalo@kase.fi