Lähes neljän miljoonan euron rahoitus sosiaalityön tohtorikoulutukseen

Miten sosiaalityö voi hyödyntää kestävän siirtymän tutkimusta kamppailussa yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi? Jyväskylän yliopisto on saanut Euroopan komissiolta myönteisen lähes neljän miljoonan euron rahoituspäätöksen Kokkola yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön professori Aila-Leena Matthiesin johtamaan ja Jyväskylän yliopiston koordinoimaan tohtorikoulutushankkeeseen.

Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion (ASTRA) -hankkeessa sosiaalityöhön sovelletaan monitieteisen kestävän siirtymän tutkimusta, politiikkaa ja käytäntöjä.

Yhdistämällä sosiaalityön ja kestävän siirtymän tutkimusta avautuu uusi, yhteiskunnallisesti merkittävä tutkimusalue. Se viitoittaa myös eurooppalaiselle sosiaalityön tohtorikoulutukselle kestävän siirtymän muutossuuntaa. Ajatuksena on, että sosiaalisesti kestävä yhteiskunta voi perustua vain luonnonympäristön kestävyydelle ja oikeudenmukaiselle ja reilulle taloudelle.

Hankkeeseen rekrytoitavat 15 nuorta tutkijakoulutettavaa tutkivat yhteiskunnallisen osallisuuden mahdollisuuksia erityisesti työelämän ulkopuolella olevien nuorten, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja haavoittuvien paikallisyhteisöjen näkökulmasta.

Sosiaalityöhön sovellettavia kestävän siirtymän malleja ASTRA -tutkimuksessa ovat: luontolähtöinen hyvinvointi, ympäristöoikeudenmukaisuus, kierto- ja solidaarisuustalous, paikallisyhteisöjen kestävä ruokapolitiikka, ekososiaaliset innovaatiot ja oikeus mielekkääseen elämäntehtävään (ns. contributive justice).

ASTRA -tutkimusverkosto koostuu seitsemästä johtavasta eurooppalaisesta sosiaalityön yliopistoyksiköstä, jotka ovat perehtyneet kestävään siirtymään. Lisäksi verkostoon tuovat monitieteistä asiantuntemusta luonnontieteitä edustava LUKE Suomesta ja kestävää paikallistaloutta tutkiva CIRIEC -tutkimuslaitos Belgiasta.

ASTRA -hankkeen tutkimus tuottaa innovatiivisia käytännönläheisiä ratkaisuja ja uudenlaista tutkimusperustaista tietopohjaa sekä sosiaalityölle että monitieteiselle kestävän siirtymän tutkimukselle. Näiden alojen tutkimusyhteistyö vaikuttaa myös laajemmin yhteiskuntaan ja tiedemaailmaan. ASTRAssa koulutettaville tohtoreille avautuu uudenlaisia uramahdollisuuksia sosiaalityössä ja monitieteisessä kestävän siirtymän tekemisessä, poikkitieteellisessä politiikassa sekä kestävän talouden rakentamisessa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hankkeen kokonaisumma on 3,96 miljoonaa euroa, ja sillä rahoitetaan yhteensä 15 sosiaalityön tohtoriopiskelijan koulutus. Rahoituksesta Jyväskylän yliopiston osuus on 842 000e. Tohtorikoulutusverkostossa on seitsemän yliopistoa, kaksi tutkimuslaitosta ja seitsemän kansalaisjärjestöä tai yritystä. Konsortio toimii seitsemässä EU maassa.

Lisätietoja Professori Aila-Leena Matthies