Kokkolassa kehitetään osallistavaa koulua eurooppalaisessa yhteistyössä

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutus ja sosiaalityö osallistuvat vuoden 2019 alussa käynnistyneeseen viiden eurooppalaisen yliopiston kolmevuotiseen SPISEY-projektiin (Supporting Practices for Inclusive Schooling and Education for the Youth). Kansallisina yhteistyökumppaneina ovat Koivuhaan ja Mäntykankaan koulut.

Hankkeen päätavoitteena on myötävaikuttaa koulunkäynnin keskeyttämistä ehkäisevään sekä osallisuutta ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista koskevan eurooppalaisen strategian toteuttamiseen.

Hanke tarjoaa kouluille tukea inklusiivisen, kaikkia oppilaita osallistavan koulun kehittämiseen. Koulut kehittävät ja jakavat hyviä käytänteitään eurooppalaisessa verkostossa. Lähtökohtana on vahvistaa koulun sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeessa rakennetaan konkreettista työvälinettä osallistavan koulun kehittämiseen. Tämä työ perustuu Tanskassa kehitettyyn tutkimuspohjaiseen osallisuuskompassiksi nimettyyn malliin.

Hankeverkosto kokoontuu yhteistyöseminaariin Kokkolassa 18.-20.9.2019

Yhteyshenkilöt
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius:
Yliopistonlehtori Kati Turtiainen, Sosiaalityön yksikkö
Yliopistonopettaja Marjaana Leivo, Kasvatustieteen yksikkö