Kokkolassa jaettiin tunnustuksia aikuiskoulutuksen ansioituneille

Yliopistokeskuksen Vuoden opiskelija 2021 on Anna-Karin Nyholm.

Kokkolan seudun aikuiskoulutusorganisaatiot palkitsivat tänäkin vuonna jatkuvan oppimisen saralla ansioituneita tahoja.

Yliopistokeskuksen tämän Vuoden opiskelijaksi on nimetty sosiaalityön maisteriohjelmasta viime keväänä valmistunut Anna-Karin Nyholm.

Anna-Karin Nyholm aloitti sosiaalityön opinnot avoimessa yliopistossa Kokkolassa ja hakeutui perus- ja aineopinnot suoritettuaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön maisteriohjelmaan. Anna-Karinin äidinkieli on ruotsi, mutta se ei estänyt opiskelua suomenkielisessä koulutuksessa. Hän on käyttänyt ja kehittänyt opinnoissaan suomen kielen taitoaan ja osallistunut aktiivisesti keskusteluihin suomen kielellä.

Koko opiskelun ajan Anna-Karin on työskennellyt sosiaaliohjaajan ja myöhemmin sosiaalityöntekijän tehtävissä Pietarsaaren kaupungilla. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi hän valmistui keväällä 2021.

Anna-Karin osoitti opiskelutehtävissään kykyä kypsään reflektointiin, laajojen kokonaisuuksien jäsentämiseen ja eettiseen pohdintaan. Hän syventyi huolella opiskelutehtäviinsä. Erinomaisen arvosanan saaneessa pro gradu -tutkielmassaan Anna-Karin Nyholm tarkasteli neuropsykiatrisen diagnoosin saaneiden aikuisten kokemuksia omasta elämästään. Tutkielmassa Nyholm myös reflektoi monipuolisesti ja kriittisesti omaa tutkijan ja sosiaalityöntekijän positiotaan.

Anna-Karin kulki määrätietoisesti kohti maisterintutkintoa ja kehittyi samalla vahvaksi sosiaalityön ammattilaiseksi.

Kukin koulutusorganisaatio palkitsee opiskelijansa

Palkinnonsaajat ovat valinneet Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkolan seudun opisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja STEP-koulutus Kaustinen.

Tunnustukset jaettiin Kokkolan keskustan Purje-lavalla lauantaina 20.11. klo 12.30 osana Kokkolan Joulu -tapahtumaa.

Kukin organisaatio nimesi oman Vuoden opiskelijansa:

  • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Anna-Karin Nyholm
  • Centria-ammattikorkeakoulu: Laura Pesonen
  • Kokkolan seudun opisto: Solbritt Eklund
  • Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto: Pauliina Savolainen
  • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä: Harri Svart
  • STEP-koulutus, Kaustinen: Tiia Ahlholm

Lisäksi palkittiin yhteisesti yksi Vuoden aikuiskouluttaja sekä Vuoden koulutusmyönteinen organisaatio.

  • Vuoden aikuiskouluttaja: Minna Frilund, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
  • Vuoden koulutusmyönteinen organisaatio: Nikulan Eläinklinikka

vuoden opiskelijat.jpg

Lisätiedot:

Sari Lehto, koulutuspäällikkö. sari.m.lehto@jyu.fi +358 40 5955 329
Sanna Särkilä, koulutussuunnittelija. sanna.t.sarkila@jyu.fi +358 40 7263 919