Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteishaussa rikottiin ennätyksiä

Keskiviikkona päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen maisteriohjelmat säilyttivät suosionsa. Tänä vuonna hakijaryntäys nähtiin erityisesti Vaasan yliopiston alaisessa liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa, johon haki ennätykselliset 394 hakijaa, heistä 247 ensisijaisesti. Kokkolan maisteriohjelma oli Vaasan yliopiston suosituin hakukohde.

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman vetäjä, yliopistonlehtori Jenni Kantola iloitsee hyvästä tuloksesta. –Ohjelman profiili on ainutlaatuinen Suomessa: työssäkäyville suunnattu kauppatieteen maisterin -tutkinto, jossa opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena. perustelee hän suosion syitä. –Ohjelmassa lähestytään liiketoiminnan kehittämistä laaja-alaisesti strategisen johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja vastuullisuuden näkökulmista. Vahvuutenamme ovat alan vaikutusvaltaisimmat luennoitsijat mm. henkilöstöjohtamisen professori Riitta Viitala.

Koulutuspäällikkö Paula Kiviselle suuri hakijamäärä ei tullut ihan täytenä yllätyksenä.–Ohjelma toteutetaan nyt toista kertaa ja kiinnostus on ollut suurta vuosien aikana. Tiivis yhteisöllisyys vuosikurssilaisten kesken ja vahva sitoutuminen opintoihin ja positiivinen palaute on myös toiminut osaltaan sanansaattajana. Hakijamäärää osattiin hiukan ennakoida ja aloituspaikkojen määrää nostettiin 25:stä 35:een.

Yhteishaussa oli mukana myös Jyväskylän yliopiston alaiset sosiaalityön ja tietotekniikan maisteriohjelmat sekä Oulun yliopiston alainen Kemian maisteriohjelma. Kemian maisterikoulutuksen hakijamäärä nousi, kun taas sosiaalityön ja tietotekniikan hakijamäärät jäivät vähän viime vuodesta, mutta säilyivät edelleen hyvällä tasolla.

–Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen maisteriohjelmat ovat hyvin opiskelijalähtöisiä ja yksilöllinen opinto-ohjaus on tärkeässä osassa, yliopistokeskuksen vt. johtaja Ismo Hakala selittää maisteriohjelmien suosiota. –Keskeisessä roolissa on tietysti myös paikallisen elinkeinoelämän tuki ja koulutusmyönteisyys ja halu näyttäytyä aktiivisena korkeakoulutoimijana kansallisella kentällä yliopistokeskuksen myötä. On hienoa nähdä että yliopistokeskuksen henkilökunnan pitkäjänteinen, innovatiivinen ja ketterä työ sujuvan aikuisopintomallin luomiseksi tuottaa tulosta.