Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Vuoden tiedeviestijäksi professori Ulla Lassi

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsee vuosittain avajaistensa yhteydessä Vuoden
tiedeviestijän. Tänä vuonna Vuoden tiedeviestijäksi valittiin soveltavan kemian professori
Ulla Lassi.

Ulla Lassi on oman alansa kysytty ja arvostettu asiantuntija niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin. Hänen asiantuntemustaan halutaan käyttää, kun tieteenalaa avataan
helpommin lähestyttäväksi suurelle yleisölle. Hän on aktiivinen osallistuja alansa
tapahtumissa ja keskusteluissa – ja siten tekee tutkimusalaa ja maakuntamme vahvuuksia
tunnetuksi.

Hän on taitava verkostoituja, joka on saavuttanut yhteistyökumppaneiden lujan
luottamuksen. Professori Lassi on ollut myös ideoimassa ja luomassa vuosittaista Material
Week ‐tapahtumaa, joka tarjoaa vuosittain korkeatasoisen kattauksen kemianteollisuuden,
biotalouden ja mineraalitalouden ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä –
myös suurta yleisöä kiinnostavalla tavalla.

Tiedeviestijän valitsee vuosittain Yliopistokeskuksen viestintäryhmä. Tiedeviestijänä
palkitaan henkilö tai taho, joka on ollut aktiivinen oman tieteenalansa tiedonvälityksessä
ja tieteen popularisoinnissa. Palkintoa jaettaessa painotetaan erityisesti alueellista
näkyvyyttä.

Tiedustelut Elina Vaara‐Sjöblom