Kati Mäkitalo aloittaa kasvatustieteen professorina

Kati Mäkitalo valittiin kasvatustieteen professorin tehtävään yhteensä 18 hakijan joukosta.

Professorin tehtävä sijoittuu yliopistokeskuksen profiilialueelle, jossa tutkitaan oppimisen ja opettajuuden ilmiöitä muuttuvassa maailmassa sekä kehitetään oppimismenetelmiä, moderneja oppimisympäristöjä ja -alustoja sekä informaatioteknologian monimuotoista hyödyntämistä opetuksessa.

Professori Mäkitalon vastuualueena on opettajuus ja oppiminen digitalisoituvissa oppimisympäristöissä.
- Teknologiatuettu opetus ja oppiminen ja nimenomaan yhteisöllinen oppiminen ovat olleet väitöskirjatyöstä lähtien kiinnostuksen kohteena, Mäkitalo kertoo. - Erityisesti aikaisemmissa töissä olen tutkinut opettajan roolia opetuksen vaiheistamisessa, oppimisen edistäjänä ja tukijana sekä oppimisympäristöjen rakentajana sekä oppilaan ja vertaisoppijoiden roolia vuorovaikutukseen ja oppimiseen yksin ja ryhmässä.

Kati Mäkitalo (ent. Mäkitalo-Siegl) on lähtöisin Enontekiöltä, Lapin käsivarresta. Lastentarhanopettajaksi valmistuttuaan Oulusta hän hakeutui Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan kasvatustiedettä ja erityisesti varhaiskasvatusta. Jo opiskelun loppuvaiheessa ja sen jälkeen hän työskenteli Koulutuksen tutkimuslaitoksella ja kasvatustieteen tohtorin tutkinnon suoritettuaan vuonna 2006 siirtyi tekemään tutkimustyötä Saksaan. Vuodesta 2012 lähtien hän on toiminut professorina Itä-Suomen yliopistolla, Savonlinnan kampuksella.