Kansainvälisiä aikuisopiskelijoita vaihdossa Kokkolassa

Kuluneella viikolla Kokkolassa kokoontui sosiaalityön aikuisopiskelijoita Portugalista ja Sloveniasta.

Opiskelijat kutsuttiin Suomeen ALLISW-verkoston (Adult Life Long Learning in Social Work) toimesta ja samalla juhlistettiin verkoston 10-vuotismerkkipäivää. Verkostoon kuuluu yliopistoja Suomen lisäksi Portugalista, Tsekistä, Romaniasta ja Sloveniasta, ja tapaaminen järjestetään vuorovuosin verkostoon kuuluvissa maissa.

Työssäkäyvän, perheellisen aikuisopiskelijan on usein haastavaa hyödyntää muita opiskelijavaihtomahdollisuuksia Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön lehtori Kati Turtiainen selvittää.

Verkosto järjestää partneriyliopistojen opiskelijoille yhteisiä opintojaksoja. Tämän vuoden kansainvälisen sosiaalityön kurssin aiheena oli ”Global, Social and National Citizenship”. Tänä vuonna Kokkolassa järjestettävällä lähijaksolla perehdytään sosiaalityön kannalta keskeisiin kansalaisuuden kysymyksiin erilaisista oikeudellista ja sosiaalisista näkökulmista. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi maahanmuuttoon ja eriarvoistumiseen liittyvät kansalaisuuden kysymykset.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen aloitteesta perustetun ja koordinoiman ALLISW-verkoston tavoitteena on luoda aikuisopiskelijoille kansainväliseen vaihtoon liittyvä kokemus.

Verkoston avulla opiskelijat saavat myös ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua toisen maan sosiaalityön käytäntöihin. Yhteiset tapaamiset ja opintojaksot mahdollistavat myös opiskelijoiden keskinäisen verkostoitumisen ja lisäävät ymmärrystä Euroopan eri kolkkien sosiaalityön tilanteesta.