Jyväskylän yliopiston koronarajoitukset poistuvat

Yliopisto luopuu koronarajoituksista helmikuun loppuun mennessä, lukuun ottamatta muutamia toimintaa turvaavia käytänteitä.

Lähiopetusta yliopistossa on lisätty asteittain jo 1.2. lähtien. Yliopisto luopuu tilakohtaisista henkilörajoituksista 21.2. lähtien niin yliopiston opetuksessa, sisäisissä tilaisuuksissa kuin ulkopuolisten järjestämissä tapahtumissa.

Koronaviruksen suuren esiintyvyyden vuoksi henkilöstöllä ja opiskelijoilla on edelleen velvoite käyttää kasvomaskeja, kun tilassa on useampi kuin yksi henkilö. Lue yliopiston maskiohje (pdf). Lisäksi tulee huolehtia terveysturvallisuudesta sekä käyttää opetuksessa ja tilaisuuksissa riittävän väljiä tiloja.

Opetus

Tilakohtaisia henkilömäärää koskevia rajoituksia ei ole. Opetuksessa on edelleen voimassa velvoite käyttää maskia. Terveysturvallisuudesta huolehtiminen ja erityisesti suurten opetusryhmien osalta riittävän väljän tilan käyttäminen on erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että 4. periodin opetus voidaan toteuttaa laajamittaisesti lähiopetuksena hyviä pedagogisia käytäntöjä sekä digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen.

Väitökset ja tapahtumat

Väitöstilaisuuksissa voidaan luopua etäosallistumismahdollisuuden järjestämisestä 28.2. alkaen. Väitöstilaisuuden järjestäjä on velvollinen huolehtimaan tilaisuuden terveysturvallisesta toteutuksesta. Väitöstilaisuuksista ei tarvitse täyttää terveysturvallisuussuunnitelmaa.

Ulkopuolisten tapahtumien ja tilaisuuksien osalta luovutaan tapauskohtaisesta tarkastelusta. Tiloja vuokrataan normaalisti ja niitä voidaan käyttää yleiset AVI:n rajoitukset huomioiden.

Seuraavan kerran tilannetta ja linjauksia tarkastellaan 17.3.2022.

Lisätietoja:

corona-information@jyu.fi