Jyväskylän yliopisto lisää lähiopetusta helmikuun alusta lähtien

Valtioneuvosto päätti 18.1. luopua korkeakoulujen etäopetussuosituksesta helmikuun alusta alkaen. Jyväskylän yliopisto lisää lähiopetusta asteittain 1.2. lähtien.

Opettajia kannustetaan järjestämään lähiopetusta kaikissa niissä tapauksissa, joissa ryhmäkoko ja oppimistila mahdollistavat turvallisen opetustilanteen.

Lähiopetuksessa huolehditaan riittävistä etäisyyksistä ihmisten välillä ja hyvästä hygieniasta. Kaikilla on velvoite käyttää kasvomaskeja. Lue lisää maskivelvoitteesta yliopiston maskiohjeesta (pdf). Lähiopetus tulee suunnitella mahdollisimman väljiin tiloihin. Voimassa olevasta 50 % tilakohtaisesta maksimikapasiteetista luovutaan 1.2. alkaen. Maksimihenkilömäärä yhdessä opetus- tai tenttitilassa on 50 henkilöä.

Suuria opetusryhmiä koskevat opetustilanteet järjestään edelleen etä- tai verkko-opetuksena.

Opettaja voi oman harkintansa mukaan järjestää opetustilanteen myös siten, että osa opiskelijoista on läsnä ja osa etänä, mikäli opetuksen pedagoginen toteutus ja opetustila/tekniikka mahdollistavat samanaikaisen toteutuksen. Opettajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta järjestää lähiopetukseensa mahdollisuutta etäosallistumiseen.

Eri puolilla kampusta on runsaasti opiskelijoiden käytössä olevia itse- tai pienryhmäopiskeluun soveltuvia tiloja ja opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään näitä.

Opetusta antavat yksiköt antavat tarvittaessa omaa yksikköään koskevia tarkempia linjauksia.

Tapahtumat ja väitöstilaisuudet

Yliopisto priorisoi helmikuun ajan luentotiloissaan ja yleisissä tiloissa opetusta ja opiskelijoiden kohtaamisen mahdollisuutta. Tapahtumatoiminnassa on lisäksi edelleen merkittäviä viranomaisrajoituksia. Suuria lähitilaisuuksia tai -tapahtumia ei järjestetä 27.2. saakka. Tapahtumatoimintaa lisätään vasta maaliskuun alusta lukien.

Väitöstilaisuuksien järjestäminen on turvattava. Väitöstilaisuus on yleisötilaisuus, ja mahdollisesti jatkuvien viranomaisrajoitusten vuoksi kaikkiin väitöstilaisuuksiin on järjestettävä yleisölle etäyhteys kommentointimahdollisuudella. Etäosallistumismahdollisuudesta voidaan luopua siinä vaiheessa, kun väitöstilaisuuden kaltaisia matalan riskin yleisötilaisuuksia ei enää viranomaistoimin rajoiteta. Avi on kieltänyt yli 20 henkilön yleisötilaisuudet 20.2. saakka.

Tilojen vuokraaminen ulkopuolisten käyttöön on harkinnanvaraista. Tilavaraus ohjaa esitetyt ulkopuolisten varauspyynnöt kootusti koronaseurantaryhmän puheenjohtajan päätettäviksi.

Tilannetta ja koronalinjauksia tarkastellaan viimeistään viikolla 11. Tätä ennen koronajohtoryhmä kokoontuu 16.2.

Lisätietoja:
corona.information@jyu.fi