Jyväskylän yliopiston koronalinjaukset: lähiopetusta toteutetaan suunnitellusti, terveysturvallisuuden vuoksi velvoite käyttää maskia

Yliopisto edellyttää maskin käyttämistä henkilöstöltä ja opiskelijoilta kaikissa tilanteissa, kun henkilöitä on samassa tilassa enemmän kuin yksi. Virukselta suojautumisessa on tärkeä välttää ihmisten pakkautumista tiivisiin ryhmiin ja huolehtia turvallisista etäisyyksistä.

Lue yliopiston kasvomaskiohje.

Opetus kolmannen periodin alusta (1.1.2022 alkaen):

Opetus toteutetaan syksyllä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti, ja suunniteltu lähiopetus toteutetaan kampuksella aina koronatilanteen salliessa.

Myös kolmannessa periodissa on toteutettava terveysturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä, joista maskin käyttäminen, käsihygienia ja turvaväleistä huolehtiminen ovat tärkeimmät.

Tilojen käytön osalta on pyrittävä siihen, että ryhmäkoko ei ylitä tilakohtaisia rajoituksia (75 % maksimikapasiteetista) terveysturvallisuuden takaamiseksi.

Jyväskylän yliopisto ottaa vastaan maksimissaan 300 vaihto-opiskelijaa ja ulkomaista harjoittelijaa kevätlukukaudeksi 2022.

Tilaisuudet:

Yliopistossa voidaan järjestää sekä sisäisiä että ulkoisia tapahtumia huomioiden terveysturvallisuus ja voimassa olevat viranomaisrajoitukset ja määräykset. Tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjä vastaa sen turvallisuudesta, viranomaisrajoitusten noudattamisesta sekä mahdollisesta koronapassien tarkastamisesta.

Yliopiston järjestämissä avoimissa yleisötapahtumissa voidaan vaatia koronapassin esittämistä tilaisuuteen tai tapahtumaan pääsyn edellytyksenä, mikäli viranomaisen asettamasta henkilörajoituksesta poiketaan. Tällainen tapahtuma on suunniteltava ja sijoitettava sellaiseen tilaan ja ajankohtaan, jossa siihen osallistuvat ihmiset voidaan erottaa muusta toiminnasta. Opetukseen liittyen emme voi velvoittaa koronapassia.

Yli 150 henkilön tilaisuuksista ja tapahtumista on laadittava terveysturvallisuussuunnitelma.

Väitöstilaisuudet katsotaan yleisötapahtumiksi, koska ne ovat yleisölle avoimia, julkisia tilaisuuksia. Väitöstilaisuuksia koskevat tämän vuoksi viranomaisten määräykset yleisötilaisuuksien henkilörajoituksista. Henkilörajoituksista voidaan poiketa edellyttämällä tilaisuuteen osallistujilta koronapassin esittämistä.

Seuraavan kerran tilannetta ja linjauksia tarkastellaan 16.2.2022.

Lisätietoja:
Koronalinjaukset ja koronavirusohjeistus
corona.information@jyu.fi

Soiten alueen määräykset ja suositukset

Soiten alue on määritelty koronaviruksen leviämisalueeksi.