Digitalisaation vaikutus maaseudun elinkeinoihin ja elämänlaatuun - H2020 DESIRA

Biolaakso Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on osana eurooppalaista Horizon 2020 DESIRA-hanketta (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas), joka tutkii digitalisaation vaikutuksia maaseutualueilla.

Yliopistokeskuksen osuudessa läpileikkaavana teemana digitalisaation lisäksi on kiertotalous.

Maaseudulla älykkäiden ympäristöjen rakentaminen on jo arkipäivää. Esimerkiksi lypsyrobotit ovat tilolla tavallisia. Tulevaisuudessa maaseudulla yleistyy entisestään älykkäät järjestelmät kuten vaikkapa älytilanpito, jota voi ohjata vaikka kaupungissa asuen tai sovellukset vihannesten ja marjojen poimintaan, esimerkiksi kypsyysasteen seuranta.

Digitalisaatiolla parantaa elämänlaatua maaseudulla, ehkäpä juuri sen takia digitalisaatio ei ole aiheuttanut suurta muutosvastarintaa. Hankkeen hyödyt ovat kiistattomat: esimerkiksi suuret metsäpalot tai tulvat voidaan ennustaa ja estää tai metsissä voidaan optimoida puuntuotto yksilöimällä eri puut ja niiden kasvun seuranta. Tuotteiden alkuperä on jäljitettävissä aukottomasti - voidaan esimerkiksi jäljittää minkä metsätilan (mistä?) puusta on tuoli valmistettu.

Hankkeessa perustetaan 20 elävää laboratoriota eri puolille Eurooppaa. Keski-Pohjanmaan “laboratoriossa” kehitetään kiertotalouden toimintaa. DESIRA kerää alueella laajasti osallistavan verkoston, johon kuuluu maaseutuyrityksiä (myös palveluja), julkisen sektorin edustajia, kansalaisryhmiä, digitaalisen tekniikan toimijoita, maatalousyrityksiä, median/viestinnän osaajia ja oppilaitosten edustajia.

Hanketta koordinoi Pisan yliopisto ja hankekumppaneina 25 eurooppalaista huippuyliopistoa ja tutkimuslaitosta kuten Karlsruher Institut für Technologie (KIT), The James Hutton Institute ja Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on ainoa pohjoismaalainen hankepartneri. Hanke kestää 4 vuotta ja kokonaisbudjetti on 5 miljoonaa euroa.

Tämä Horizon 2020 -hanke on kansainvälistä kilpailtua tutkimusrahoitusta, jossa rahoitushakemukset vertaisarvioidaan kaksivaiheisessa prosessissa eri asiantuntijoiden tekemien arvioiden pohjalta.

 Lisätietoja Jouni Kaipainen