Chydeniuslaisten sähköpostit muuttuneet

Yliopistokeskuksen sähköpostiosoitteet ovat jatkossa yhteneväiset Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Vaasan yliopiston muun henkilöstön osoitteiden kanssa.

Vanha chydenius.fi-verkkotunnus on poistunut käytöstä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sähköpostiosoitteissa. 

Jatkossa kaikki osoitteet ovat joko @jyu.fi-, @oulu.fi- tai @uwasa.fi-muotoisia riippuen kunkin taustayliopistosta.

Tarkista yliopistokeskuksen henkilöstön ajantasaiset yhteystiedot:

Yleiset tiedustelut pyydetään jatkossa kohdistamaan uuteen osoitteeseen: chydenius-info@jyu.fi

Lisätiedot:

Marko Hägglund, IT-päällikkö
marko.s.hagglund@jyu.fi
+358 40 7710 338