Boliden Kokkola Oy:lta 60 000 euron lahjoitus Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle

Boliden Kokkola Oy on tehnyt yhteensä 60 000 euron arvoisen lahjoituksen Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle. Lahjoitus maksetaan kahdessa erässä säätiölle vuosina 2022–2023. Lahjoituksen taustalla on Boliden Kokkola Oy:n ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen jakama yhteinen tavoite vahvistaa alueen osaamista, tukea yritystoimintaa sekä vahvistaa maakunnan kilpailukykyä.

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea tutkimustoimintaa ja korkeakouluopetusta Keski-Pohjanmaalla. Säätiön tavoitteena on lahjoitusten avulla kasvattaa pääomaansa niin, että pääoman tuottoja voidaan käyttää pitkäjänteisesti yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseen. Professuureihin panostettu siemenrahoituksen hyöty on kasvanut merkittäviin tuloksiin tutkimusryhmien rakentumisen myötä. Säätiöllä on ollut keskeinen rooli mm. tietotekniikan, kemian ja kauppatieteiden koulutus- ja tutkimustoiminnan käynnistämisessä Kokkolan yliopistokeskuksessa.

– Bolidenille on tärkeää, että Kokkolan alueella on korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta. Lahjoituksen kautta haluamme olla rakentamassa Kokkolan yliopistokeskuksesta vahvaa osaamiskeskittymää ja sen myötä edistää myös omaa kilpailukykyämme pitkälle tulevaisuuteen. Toimintamme kehittyminen perustuu vankkaan paikalliseen osaamiseen ja tieteellisesti tutkitun tiedon avaamiin uusiin mahdollisuuksiin, Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Antti Kontiainen sanoo.

Säätiön asiamies Mikko Viitasalo toteaa, että Boliden Kokkola Oy:n lahjoitus osoittaa vahvaa yhteiskuntavastuuta ja sitoutumista yliopistokeskuksen kehittämiseen. Viitasalo kannustaa muitakin maakunnan yrityksiä yhteisiin talkoihin maakunnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Kontiainen
Boliden Kokkola Oy
040 6374222
antti.kontiainen@boliden.com

Henkilöstöjohtaja Tarja Halonen
Boliden Kokkola Oy
tarja.halonen@boliden.com

Asiamies Mikko Viitasalo
Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö
040 5431647
mikko.viitasalo@kase.fi