Asiakkaan näkökulman tärkeys korostui ”Sosiaalityö hyvinvointivaltion tienhaaroissa” -seminaarissa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestettiin keskiviikkona 20.3.2019 Maakuntaseminaari otsikolla ”Sosiaalityö hyvinvointivaltion tienhaaroissa”. Samalla juhlistettiin 60 vuotta täyttävää sosiaalityön professori Aila-Leena Matthiesia. Matthies on toiminut sosiaalityön professorina Saksassa ja Suomessa. Hänet on myös valittu Suomen edustajaksi eurooppalaisen sosiaalityön koulutusta järjestävien yliopistojen verkostoon (EASSW). Matthies korostaa sosiaalityön yhteyttä paikallisiin yhteisöihin, tähdentäen erityisesti asiakkaiden näkökulmaa.

Johtaja Tanja Risikko korosti avauspuheenvuorossaan sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen vetovoimaisuutta. Hakijoita maisteriopintoihin on runsaasti ja yhteistyö käytännön toimijoiden kanssa on aktiivista.

Juhlapuheen piti Ljubljanan yliopiston sosiaalityön professori Vesna Leskošek. Hän tarkasteli köyhyyden, ruokapolitiikan ja -bisneksen yhteyksiä hyvinvointivaltiossa. Puheenvuoro nosti esiin köyhyyden poistamiseen liittyviä eettisiä ristiriitoja.

Esityksessään Matthies tähdensi, että ihmisten viestien esiin tuominen arjesta ja ihmisten arvostava kohtaaminen on sosiaalityön ydintä.

Jyväskylän yliopiston sosiaalityön professori emeritus Mikko Mäntysaari muistutti puheessaan siitä, että sosiaalityön juuret ovat vapaaehtoistyön paikallisessa toiminnassa ja kuntien sosiaalihuollossa. Mäntysaari kantoi huolta päätöksenteon karkaamisesta paikallistasolta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Tutkijatohtori Ingo Stamm Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta muistutti puheenvuorossaan sosiaalityön olevan ensisijaisesti ihmisoikeustyötä.                        

54727762_10157064067085996_1991686333562617856_n.jpgPäivänsankari Matthies piti esityksen uransa tärkeistä teemoista, joiksi hän nosti ihmisen kohtaamisen, epäoikeudenmukaisuuteen puuttumisen ja vaikuttamistyön mahdollisuudet. Esityksessään Matthies tähdensi, että ihmisten viestien esiin tuominen arjesta ja ihmisten arvostava kohtaaminen on sosiaalityön ydintä.

Näistä teemoista jatkettiin vielä iltapäivän päättävässä paneelissa. Panelistit edustivat tutkimus- koulutus- ja käytäntöyhteyksiä.

Sosiaalipalveluiden suurkuluttaja, Pohjois-Savon hammaskariesyhdistyksen rahastuksen hoitaja, eläkeläinen Tyyne Kettunen (Tahtiteatteri) kiiti myös halki Suomen Siilinjärveltä onnittelemaan päivän sankaria. Kokemusasiantuntijana hän antoi varsin kattavan kuvauksen SOTE-uudistuksesta ja kuinka se näyttäytyy tavallisen eläkeläisen arjessa.