Tutkimus

Terveystieteiden yksikön tutkimustoiminnan painopisteenä on toimintakyvyn mittausjärjestelmät, hoidon seurantajärjestelmät, kuntoutumista edistävä hoitotyö ja terveysteknologian innovaatiot. Tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu ulkoiseen projektirahoitukseen. Osa hankkeista on kansainvälisiä. Toiminta perustuu laajaan kumppanuuteen julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Useimmissa hankkeissa on mukana terveysteknologia-alan yrityksiä. Palvelemme yrityksiä myös tuotekehittelyssä.