PROFY 65+

Toteutusaika: 1.11.2012-30.9.2014

Profy 65+ Kick-off -hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Kokkolan kaupungin kehittämishanke, jonka tavoitteena on ehkäistä ennalta fyysisen toimintakyvyn heikentymistä. Kohderyhmänä ovat juuri eläkeiän saavuttaneet kuntalaiset 65 -vuotiaat, jotka kutsutaan mukaan kuntokartoitusprojektiin. Fyysisen toimintakyvyn kartoitus on hyvä ”aloituspotku” eläkeikään. Hankkeesta haetaan kokemusta uudesta innovatiivisesta toimintamallista toimintakykyisten elinvuosien lisäämiseen. Toimintamallin tarkoitus on motivoida ihmisiä ottamaan vastuuta oman kunnon ja toimintakyvyn parantamiseen tutkittuun tietoon pohjalta.

Osallistujien haastattelut Youtube >>

Profy-65+ Posteri >>

Profy65logot.png