PALORAI/EVAC

Hankeaika 1.5.2015 – 31.3.2016

Yhteiskunnassa käynnissä oleva vanhustenhuollon järjestelyjen muutos edellyttää myös pelastustoimen panosta. Kun laitoshoitojärjestelmää puretaan, paloturvallisuuden riskit siirtyvät enenevissä määrin yksityisiin koteihin. Tässä tutkimushankkeessa tavoitteena on luoda luokitus, jonka avulla kotona asuvien vanhusten toimintakykyä voidaan arvioida luotettavasti palo- ja poistumisturvallisuuden näkökulmasta. Luokitusta kehitetään RAI-HC kotihoidonjärjestelmän pohjalta. Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Osapuolet:

  • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
  • Pirkanmaan pelastuslaitos
  • Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  • Tampereen kotihoito
  • Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos
  • Caverion Suomi Oy