AKTIVOI-seniorit

Pilottihankkeet

  1. Kuntokartoituspilotti 1: Senioreiden terveyspistekonseptin kehittäminen 67 v.
  2. Kuntokartoituspilotti 2: Senioreiden terveyspistekonseptin kehittäminen 74 v.
  3. Kuntosalipilotti/Hyvinvointikampus: Ennaltaehkäisevät kotikäynnit (80 v.) ja omaishoito (>65 v)
  4. Kuntosalipilotti/Hyvinvointikampus: Lähihoitajaopiskelijat Aktivoi valmentajina
  5. Voimaharjoittelupilotti: Emeliekoti/Folkhälsan (90 v.)
  6. Muut videohaastattelut

1. Kuntokartoituspilotti: Senioreiden terveyspisteen kehittäminen 67 v.

Tavoitteena oli arvioida kuntokatsastuksen tarpeellisuutta osana terveyskartoitusta. Normaalisti fyysistä kuntoa ja toimintakykyä ei testata terveystapaamisessa. Yhteensä 36 henkilöä osallistui kuntokartoitukseen ja kolmen kuukauden harjoittelujaksoon. Pilottihanke toteutettiin yhteistyössä Kokkolan Daalian terveyspisteen kanssa.

67-vuotiaiden kokemukset kuntokartoituksesta ja harjoittelujaksosta, kyselytutkimus:

2. Kuntokartoituspilotti: Senioreiden terveyspisteen kehittäminen 74 v.

Tavoitteena oli arvioida kuntokatsastuksen tarpeellisuutta osana terveyskartoitusta. Normaalisti fyysistä kuntoa ja toimintakykyä ei testata terveystapaamisessa. Yhteensä 27 henkilöä osallistui kuntokartoitukseen ja kolmen kuukauden harjoittelujaksoon. Pilottihanke toteutettiin yhteistyössä Kokkolan Daalian terveyspisteen kanssa.

 Tuloksia 3kk harjoittelujakson/intervention jälkeen, verrataan tilanne ennen ja jälkeen:

74-vuotiaiden kokemukset kuntokartoituksesta ja harjoittelujaksosta, kyselytutkimus:

Osallistujen kokemukset:

Eläkkeellä olevan lääkärin ajatukset kuntokartoituksesta:

3. Kuntosalipilotti/Hyvinvointikampus: ennaltaehkäisevät kotikäyntiasiakkaat (80 v.) ja omaishoidon asiakkaat ja hoitajat (>65 v)

Tavoitteena oli testata voimaharjoittelua toimintakykyä ylläpitävänä palveluna. Yhteensä 37 henkilöä rekrytoitiin hankkeeseen, jotka jaettiin kuuteen kuntosaliryhmään. Hanke toteutettiin Kpedu hyvinvointikampuksen kanssa.

Tuloksia 3kk progressiivisen kuntosaliharjoittelujakson jälkeen, verrataan tilanne ennen ja jälkeen:

Asiakkaiden kokemukset, haastattelut:

   

Asiakkaiden kokemukset, kyselytutkimus:

4. Kuntosalipilotti/Hyvinvointikampus: Lähihoitajaopiskelijat Aktivoi valmentajina

Lähihoitjajilla on tärkeä rooli vanhustenhuollossa ikäihmisten päivittäisessä aktivoinnissa. Hyvinvointikampuksen kuntosalipilotissa lähihoitajaopiskelijat saivat mahdollisuuden toimia ohjaajina kuntosalissa yhdessä projektin ja koulun fysioterapeuttien kanssa. Ennen kuntosaliryhmien alkua opiskelijat osallistuivat kuuden tunnin teoriakoulutukseen, jossa perehdyttiin senioreiden voimaharjoitteluun ja toimintakykymittauksiin. Opiskelijat olivat myös mukana tekemässä testejä ja suorittivat tentin projektin jälkeen.

Opiskelijoiden kokemukset, haastattelut:

Opiskelijoiden kokemukset, kysely:

5. Voimaharjoittelupilotti: Emeliekoti/Folkhälsan

  
 
 

6. Muut videohaastattelut

Entisen henkilöstöjohtajan (65 v.) kokemukset kuntoharjoittelusta ja ajatukset kuntokartoituksesta (ruotsiksi).

Erfarenheter av regelbunden styrkesträning i konditionssal:
(kokemukset säännöllisestä voimaharjoittelusta kuntosalissa)

Tankar kring införande av konditionsbesktning:
(ajatuksia kuntokatsastuksen käyttöönotosta)