29.01.2018

AKTIVOI-seniorit

Pilottihankkeet

  1. Senioreiden terveyspistekonseptin kehittäminen: 67 v. kuntokartoituspilotti
  2. Senioreiden terveyspistekonseptin kehittäminen: 74 v. kuntokartoituspilotti
  3. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit (80 v.) ja omaishoidon (>65 v) kehittäminen: Kuntoisalipilotti/Hyvinvointikampus
  4. Lähihoitajaopiskelijat Aktivoi Coacheina: Kuntosalipilotti/Hyvinvointikampus
  5. Emelie: Voimaharjoittelupilotti (syksyllä 2017)

1. Senioreiden terveyspisteen kehittäminen: 67 v. kuntokartoituspilotti

Tavoitteena oli arvioida kuntokatsastuksen tarpeellisuutta osana terveyskartoitusta. Normaalisti fyysistä kuntoa ja toimintakykyä ei testata terveystapaamisessa. Yhteensä 36 henkilöä osallistui kuntokartoitukseen ja kolmen kuukauden harjoittelujaksoon. Pilottihanke toteutettiin yhteistyössä Kokkolan Daalian terveyspisteen kanssa.

67-vuotiaiden kokemukset kuntokartoituksesta ja harjoittelujaksosta, kyselytutkimus:

2. Senioreiden terveyspisteen kehittäminen: 74 v. kuntokartoituspilotti

Tavoitteena oli arvioida kuntokatsastuksen tarpeellisuutta osana terveyskartoitusta. Normaalisti fyysistä kuntoa ja toimintakykyä ei testata terveystapaamisessa. Yhteensä 27 henkilöä osallistui kuntokartoitukseen ja kolmen kuukauden harjoittelujaksoon. Pilottihanke toteutettiin yhteistyössä Kokkolan Daalian terveyspisteen kanssa.

 Tuloksia 3kk harjoittelujakson/intervention jälkeen, verrataan tilanne ennen ja jälkeen:

74-vuotiaiden kokemukset kuntokartoituksesta ja harjoittelujaksosta, kyselytutkimus:

3. Ennaltaehkäisevät kotikäyntien (80 v.) ja omaishoidon (>65 v) kehittäminen: Hyvinvointikampuksen kuntosalipilotti

Tavoitteena oli testata voimaharjoittelua toimintakykyä ylläpitävänä palveluna. Yhteensä 37 henkilöä rekrytoitiin hankkeeseen, jotka jaettiin kuuteen kuntosaliryhmään. Hanke toteutettiin Kpedu hyvinvointikampuksen kanssa.

Tuloksia 3kk progressiivisen kuntosaliharjoittelujakson jälkeen, verrataan tilanne ennen ja jälkeen:

Asiakkaiden kokemukset, haastattelut:

Asiakkaiden kokemukset, kyselytutkimus:

4. Lähihoitajaopiskelijat Aktivoi valmentajina: Hyvinvointikampuksen kuntosalipilotti

Lähihoitjajilla on tärkeä rooli vanhustenhuollossa ikäihmisten päivittäisessä aktivoinnissa. Hyvinvointikampuksen kuntosalipilotissa lähihoitajaopiskelijat saivat mahdollisuuden toimia ohjaajina kuntosalissa yhdessä projektin ja koulun fysioterapeuttien kanssa. Ennen kuntosaliryhmien alkua opiskelijat osallistuivat kuuden tunnin teoriakoulutukseen, jossa perehdyttiin senioreiden voimaharjoitteluun ja toimintakykymittauksiin. Opiskelijat olivat myös mukana tekemässä testejä ja suorittivat tentin projektin jälkeen.

Opiskelijoiden kokemukset, haastattelut:

Lähihoitajaopiskelijat (Youtube)

Opiskelijoiden kokemukset, kysely: