AKTIVOI-työikäiset

Pilottihankkeet

  1. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  2. Oy Rauanheimo ja Oy Otto Rodén
  3. Kokkolan Länsipuiston yläkoulu ja Kokkolan suomalainen lukio (opettjat + muu henkilökunta)
  4. Oy Työplus

1. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Tavoitteena oli testata työpaikkaliikuntakonseptia, jossa jokaiselle työntekijälle laadittiin henkilökohtainen  harjoitusohjelma. Harjoitteet koostuivat noin 8 liikkeestä PhysioTools ohjelman mukaan, neljä aamupäivällä ja neljä iltapäivällä. PhysioTools liikkeet valitiin Welmed kuntokartoituksen pohjalta ja ne olivat saatavissa myös puhelimessa PT Momentum appin avulla. Projektin aikana haettiin myös uusia yksinkertaisia työpöytäratkaisuja, joiden avulla istumista pyrittiin vähentämään. Istumiseen käytetty aika myös mitattiin.

Istumiseen käytetty työaika (pre-tilanne):

Tuloksia kuntokartoituksesta 3kk kokeilun jälkeen, verrataan tilanne ennen ja jälkeen:

  • Fyysinen aktiviteetti lisääntyi

Tuloksia kyselytutkimuksesta:

2. Oy Rauanheimo ja Otto Rodén

Tavoitteena oli testata työpaikkaliikuntakonseptia, jossa työntekijät hyödynsivät koko työporukan yhtenäistä harjoitusohjelmaa. Harjoituksen koostuivat 3+3 minuutin liikkeistä Smart Break sovelluksen mukaan. Ohjelmisto valitsee liikkeet satunnaisesti ja ne ovat suunniteltu istumatyötä tekeville. Yritysten henkilökunta jaettiin kolmeen ryhmään: toimistohenkilökunta, ahtaajat ja esimiehet. Liikkeet tehtiin kahvitaukojen yhteydessä. Kokeilu kesti 4 kuukautta ja sisälsi palkitsemisjärjestelmän. Kuukauden välein työnantaja palkitsi muutama työntekijä Smart Break ohjelmiston avulla. Työntekijöille tehtiin Welmed kuntokartoitus ennen ja jälkeen.

Tuloksia kuntokartoituksesta 4kk kokeilun jälkeen, verrataan tilanne ennen ja jälkeen:

Tuloksia kyselytutkimuksesta: