AKTIVOI

Toteutusaika on 1.1.2015–31.8.2018

Nykyisessä SOTE -järjestelmässä painopisteen muuttaminen korjaavasta enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan tunnistetaan, mutta työvälinet ja toimintamallit ovat vielä puutteellisia. AKTIVOI -hankkeen keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia palvelukonsepteja ja toimintamalleja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään ja toimintakykyään. Painopiste on ennaltaehkäisy ja fyysinen aktivointi. Hankkeessa toteutetaan kolme osaprojektia, jossa kohderyhmänä ovat koululaiset, työikäiset ja seniorit. Koululaisten ja työssäkäyvien osalta puututaan esimerkiksi istumatautiin ja senioreiden kohdalla haetaan ratkaisuja lihasvoiman ja toimintakyvyn parantamiseen. Pilottihankkeissa teknologiayrityksillä on mahdollisuus testata omia tuotteitaan ja palvelujaan elävässä Living-Lab ympäristössä. Uusia innovaatioita syntyvät eri toimijoiden vuorovaikutuksessa. Hanke rahoitetaan Pohjois-Suomen EU/EAKR ohjelman avulla.Eu logo.png
Osaprojektit:
Aktivoi 1 - koululaiset
Aktivoi 2 - työikäiset
Aktivoi 3 - seniorit

Tiedote >>
Esitelmä >>