Terveystieteiden yksikön tutkimustoiminta painottuu terveyden ja toimintakyvyn arviointi- ja seurantajärjestelmien sekä palvelukonseptien kehittämiseen. Toiminta pohjautuu ulkopuoliseen projektirahoitukseen, joka tukee sote-alueiden, kuntien, palveluyritysten, teknologiayritysten ja sidosryhmien alueellista ja kansainvälistä kehittämistyötä. Yksikkö muodostuu moniammatillisesta osaamisesta kuten terveystaloustiede, fysioterapia, matemaattisluonnontiede ja biomekaniikka.