Ajankohtaista

 • WaterPro-hankkeen loppuseminaari 17.11.2021
 • Loppuseminaarin ohjelma (pdf)
 • Yhteistyössä Oulun yliopistolla ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella valmistettiin aktiivihiiltä aktivoimalla fysikaalisesti sahanpurua. Tutkimuksessa osoitettiin, että aktiivihiiltä voidaan käyttää sinkin poistamiseen jätevedestä laajalla pitoisuusalueella sekä laajalla lämpötila-alueella. Tutkimuksessa tehtiin myös kineettistä mallinnusta, isotermianalyysi sekä termodynaamista mallinnusta. Lue lisää.
 • Oulun yliopistossa tutkittiin ravinteiden poistoa synteettisistä ravinnepitoisista vesistä sekä lietelannasta dolomiittikalkin avulla. Dolomiitilla saatiin saostettua ammoniumtyppeä ja fosfaattifosforia struviittimineraalina. Muodostunut ravinnepitoinen struviittisaostuma soveltuisi lannoitteeksi. Lue lisää.
 • WaterPro-webinaari 17.6.2019
 • WaterPro-hankkeeseen liittyvä julkaisu palkittiin kansainvälisen NewTech’20 tapahtuman yhteydessä. Lue lisää: ”KAMKin kierrätysaiheinen julkaisu sai kansainvälisen palkinnon – vesi, ympäristö ja kiertotalous korostuu yhä enemmän” (Kainuun Sanomat 2.10.2020, artikkeli maksumuurin takana)”. Palkitun julkaisun voit lukea täältä: ”Geopolymers Supported on Inert Substrate for Phosphate Removal from Natural Waters”.
 • WaterPron tutkijat esittelivät hankkeessa saatuja tuloksia Kokkola Material Week 2020 tapahtumassa.
  • Sari Tuomikoski (Oulun yliopisto): New options for nutrient recovery: Adsorption and electrochemical precipitation (esitysmateriaalit täältä)
  • Tatiana Samarina (Kajaanin ammattikorkeakoulu): New options for nutrient recovery: Adsorption with air-stripping or membrane (esitysmateriaalit täältä)
  • Janne Pesonen (Oulun yliopisto): Waste Recycling – Sludge based fertilizers (esitysmateriaalit täältä)
 • Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa saostettiin struviittia ravinnepitoisista synteettisistä ja reaalivesistä vertailemalla panos- ja jatkuvatoimista elektrokoagulaatiota ja kemiallista saostamista. Kaikki kolme menetelmää poistivat fosfaattia ja ammoniumia, ja muodostuneen struviitin puhtaus oli 93 % tai enemmän. Kustannuslaskennan perusteella kemiallinen saostaminen on edullisinta. Lue lisää.
 • Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa poistettiin nikkeliä terästeollisuuden kuonista valmistetulla geopolymeerillä. Käytetyt raaka-aineet olivat masuunikuona, konvertterikuona ja JV-kuona. Geopolymeeriä käytettiin nikkelin poistossa, ja kokeet toteutettiin kolonnikokeilla, joka mallintaa paremmin suuremman mittakaavan prosesseja kuin panoskokeet. Materiaalille tehtiin kolme adsorptio-desorptiosykliä. Parhaan materiaalin adsorptiokapasiteetti oli 2,92 mg/g. Lue lisää.
 •