Ajankohtaista

 • Yhteistyössä Oulun yliopistolla ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella valmistettiin aktiivihiiltä aktivoimalla fysikaalisesti sahanpurua. Tutkimuksessa osoitettiin, että aktiivihiiltä voidaan käyttää sinkin poistamiseen jätevedestä laajalla pitoisuusalueella sekä laajalla lämpötila-alueella. Tutkimuksessa tehtiin myös kineettistä mallinnusta, isotermianalyysi sekä termodynaamista mallinnusta. Lue lisää.
 • Oulun yliopistossa tutkittiin ravinteiden poistoa synteettisistä ravinnepitoisista vesistä sekä lietelannasta dolomiittikalkin avulla. Dolomiitilla saatiin saostettua ammoniumtyppeä ja fosfaattifosforia struviittimineraalina. Muodostunut ravinnepitoinen struviittisaostuma soveltuisi lannoitteeksi. Lue lisää.
 • WaterPro-webinaari 17.6.2019
 • WaterPro-hankkeeseen liittyvä julkaisu palkittiin kansainvälisen NewTech’20 tapahtuman yhteydessä. Lue lisää: ”KAMKin kierrätysaiheinen julkaisu sai kansainvälisen palkinnon – vesi, ympäristö ja kiertotalous korostuu yhä enemmän” (Kainuun Sanomat 2.10.2020, artikkeli maksumuurin takana)”. Palkitun julkaisun voit lukea täältä: ”Geopolymers Supported on Inert Substrate for Phosphate Removal from Natural Waters”.
 • WaterPron tutkijat esittelivät hankkeessa saatuja tuloksia Kokkola Material Week 2020 tapahtumassa.
  • Sari Tuomikoski (Oulun yliopisto): New options for nutrient recovery: Adsorption and electrochemical precipitation (esitysmateriaalit täältä)
  • Tatiana Samarina (Kajaanin ammattikorkeakoulu): New options for nutrient recovery: Adsorption with air-stripping or membrane (esitysmateriaalit täältä)
  • Janne Pesonen (Oulun yliopisto): Waste Recycling – Sludge based fertilizers (esitysmateriaalit täältä)
 • Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa saostettiin struviittia ravinnepitoisista synteettisistä ja reaalivesistä vertailemalla panos- ja jatkuvatoimista elektrokoagulaatiota ja kemiallista saostamista. Kaikki kolme menetelmää poistivat fosfaattia ja ammoniumia, ja muodostuneen struviitin puhtaus oli 93 % tai enemmän. Kustannuslaskennan perusteella kemiallinen saostaminen on edullisinta. Lue lisää.
 • Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa poistettiin nikkeliä terästeollisuuden kuonista valmistetulla geopolymeerillä. Käytetyt raaka-aineet olivat masuunikuona, konvertterikuona ja JV-kuona. Geopolymeeriä käytettiin nikkelin poistossa, ja kokeet toteutettiin kolonnikokeilla, joka mallintaa paremmin suuremman mittakaavan prosesseja kuin panoskokeet. Materiaalille tehtiin kolme adsorptio-desorptiosykliä. Parhaan materiaalin adsorptiokapasiteetti oli 2,92 mg/g. Lue lisää.
 • WaterPro-hankkeen loppuseminaari 17.11.2021
 • Loppuseminaarin ohjelma (pdf)
 • Tässä review-artikkelissa on esitelty sähkökemiallisessa saostamisessa muodostuvan sakan hyötykäyttövaihtoehtoja. Sakan hyödyntäminen on tärkeä osa vedenpuhdistuksen kokonaisratkaisua kustannusten hillitsemisen ja kiertotalousperiaatteiden näkökulmista. Sakkaa voidaan hyödyntää lannoitteena (struviitti), pigmenttinä, rakennusmateriaalina ja vedenpuhdistusratkaisuissa (adsorbenttina ja katalyyttinä) riippuen sen koostumuksesta. Tyypillisesti sakka sisältää arvoaineita kuten metalleja ja ravinteita. Lue lisää.
 • WaterPron hankejulkaisu on nyt julkaistu verkossa. (Lataa tästä)
 • WaterPron loppuseminaarin esitysten materiaalit: