WaterPro

Eakr ja vipuvoimaa.pngKiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä

Hankkeessa kehitetään:

 • Jätevesien puhdistamista ja arvoaineiden talteenottoa
  • (sähkö)kemiallisella saostamisella
  • hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja adsorbentteina
 • Pilot-mittakaavan kokeita

Toteutusaika:

 • 1.5.2018-30.4.2021

Toteuttajat:

 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Jyväskylän yliopisto
 • Oulun yliopisto & Kerttu Saalasti Instituutti
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

Hankebudjetti:

 • 958 734 €

EU-tuki:

 • 671 114 €

Toteuttajat ja liitot.png