Saostus

  • Toteutusaika: 1.5.2016-31.12.2018
  • SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä.
  • Kokonaisbudjetti: 1 200 904 euroa
  • Päärahoittaja: Keskipohjanmaan liitto/EAKR (840 633 euroa)
  • Posteri

Saostus.png