Hankkeen osat

HighBio2 logo fin.jpeg

Hankkeen osat

 • 1. Kaasutusprosessin optimointi
  • 1.1 Kaasutusprosessin hallinnan parantaminen
  • 1.2 Puukaasun laadun analysointi
  • 1.3 Materiaali- ja energiataseiden evaluointi
 • 2. Puukaasun puhdistus
  • 2.1 Parannettu puhdistusprosessi
  • 2.2 Hiilidioksiidin (CO2) talteenotto
  • 2.3 Tervan näytteenotto ja analysointi
 •  3. Puhdistetun puukaasun käyttö ja kaasutuksesta saatavat sivutuotteet
  • 3.1 Fischer-Tropsch synteesin kehittäminen ja optimointi
  • 3.2 Muiden katalyyttisten tutkimusreittien tutkimus
  • 3.3 Sivu-tuotteiden käyttö (erityisesti tuhkan)
 • 4. Tiedottaminen
  • 4.1 Kansallinen ja kansainvälinen tiedottaminen
  • 4.2 Hankehallinto ja raportointi

Interreg iv a nord logo.jpeg