Hankkeen infolehdet

HighBio2 logo fin.jpeg

Hankkeen infolehdet

1. Kaasutusprosessin optimointi

2. Puukaasun puhdistus

3. Puhdistetun puukaasun käyttö ja kaasutuksesta saatavat sivutuotteet

4. Tiedottaminen

 Interreg iv a nord logo.jpeg