HighBio2

HighBio2 logo fin.jpeg

Tutkimushanke 1.6.2011-30.4.2014

  • Biomassojen hyödyntäminen energian tuotannossa sekä liikennepolttoaineiden ja erilaisten kemikaalien valmistamisessa on tulossa entistä tärkeämmäksi keinoksi saavuttaa kansalliset ja kansainväliset tavoitteet, jotka tähtäävät uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
  • Projektin tarkoituksena on tutkia erityisesti metsäbiomassojen hyödyntämismahdollisuuksia energiantuotannossa sekä liikennepolttoaineiden ja erilaisten kemikaalien valmistusprosesseissa. Projektissa keskitytään voimakkaasti puuhakkeen kaasutusprosessin kehittämiseen ja optimointiin sekä prosessista saatavan tuotekaasun puhdistamiseen ja jatkokäsittelyyn.
  • Projektin koordinointivastuu on Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksella, Suomi. Projektiin osallistuu lisäksi Suomesta Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu Centria (Ylivieska) ja Oulun Yliopisto, sekä Ruotsista Luulajan Teknillinen Yliopisto. Projektiin osallistuvilla organisaatioilla on kokemusta menestyksekkäästä tutkimusyhteistyöstä Highbio projektin (Interreg 2008-2011) puitteissa.

Lue lisää:

 Interreg iv a nord logo.jpeg