Yhteishaun kautta kansainväliseen kemian maisteriohjelmaan

Kokkolassa opiskeltava englanninkielinen Chemistry of Sustainable Processes and Materials -maisteriohjelma on mukana kevään 1. yhteishaussa, joka jatkuu 19.1.2022 asti. Koulutus antaa kansainvälisen osaamisen ja monipuolisen valmiuden asiantuntijatehtäviin ja tutkimustehtäviin. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

Chemistry of Sustainable Processes and Materials on Oulun yliopiston maisteriohjelma, joka tarjotaan myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kampuksella. Maisteriohjelmaan on mahdollista taas hakea nyt käynnissä olevassa yhteishaussa.

Korkeakoulujen kevään 1. yhteishaku on auki 5.–19.1.2022. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelun kautta. Kokkolan opintoihin haetaan Oulun hakukohteen kautta: tultuaan valituksi opiskelija voi valita opintojensa suorituspaikaksi Kokkolan.

Maisteriohjelma käynnistyy syksyllä 2022, ja se on suunniteltu suoritettavaksi noin kahdessa vuodessa. Ohjelman suoritettuaan saa Oulun yliopiston myöntämän Master of Science -tutkinnon.

Koulutus tukee urakehitystä

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen soveltavan kemian yksikköä johtaa Oulun yliopiston professori Ulla Lassi.

– Ylempään M.Sc.-tutkintoon johtava koulutus sopii hyvin kemiantekniikan (tai vastaavan) ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille, ja myös työelämässä jo oleville hakijoille, koska opintoja voidaan suorittaa työn ohessa ja käytämme joustavia oppimisympäristöjä, Lassi kertoo.

Maisterivaiheen opintopolku on suunniteltu mahdollistamaan yksilölliset opintopolut opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan.

Opiskelijat voivat yhdistää kemian opintoihin myös tekniikan opintoja. Esim. soveltavan kemian opintosuunnalla akkukemian ja hydrometallurgisen prosessikemian opintokokonaisuudet ovat suosittuja, ja opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti aina teollisuuteen, Lassi jatkaa.

Kokkolan seudulla asuvat opiskelijat suorittavat opintojaan opintosuunnitelman mukaan joustavia oppimisympäristöjä hyödyntäen ja tekevät tentit Kokkolassa. Laboratoriotyöt (tutkimusprojekti ja opinnäytetyö) tehdään Kokkolassa sijaitsevissa laboratorioissa tai oman työnantajan tiloissa.

Koulutus antaa monipuolisen valmiuden asiantuntijatehtäviin ja tutkimustehtäviin kemian teollisuudessa.

– Koulutus antaa monipuolisen valmiuden asiantuntijatehtäviin ja tutkimustehtäviin kemian teollisuudessa. Osa valmistuneista on työllistynyt myös julkisen sektorin asiantuntijatehtäviin, Lassi sanoo.

Opiskelijapalaute on ollut myönteistä, ja ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Opiskelu on palautteen mukaan myös tukenut hyvin jo työelämässä olleiden urakehitystä.

Lue lisää koulutuksesta

Hae opintopolussa 19.1. mennessä