Veden puhdistaminen on kiinteä osa tulevaisuuden kiertotaloutta

WaterPro-hanke tutki ja testasi uusia jätevesien puhdistamisen tapoja. Hankkeessa tuotetiin arvokasta tietoa adsorptiosta sekä kemiallisesta ja sähkökemiallisesta saostamisesta. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 17.11. Kokkola Material Week -tapahtuman yhteydessä.

WaterPron loppuseminaari "New processes of the circular economy in water and wastewater treatment" järjestettiin hybriditoteutuksena Kokkola Material Weekin yhteydessä keskiviikkona 17.11.2021.

WaterPro-hankkeen tähtäimessä oli jätevesien puhdistaminen kustannustehokkaasti ja kiertotalousperiaatteen mukaisesti sekä arvoaineiden talteenotto.

Hankkeessa etsittiin kokonaisratkaisua teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen uusina vedenpuhdistusmateriaaleina, jätevesien puhdistamiseen sekä arvoaineiden kuten ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen esimerkiksi lannoitteina. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin adsorptioon ja saostukseen perustuvia menetelmiä.

Vedenpuhdistaminen on keskeinen osa kiertotaloutta

Jätevesien puhdistaminen on tärkeä osa tulevaisuuden kiertotaloutta eli kierrätysraaka-aineiden käyttöön pohjautuvaa tuotantoa. Teollisuutta ohjataan jätemateriaalien hyötykäyttöön sekä lainsäädännöllä että kansainvälisillä ja kansallisilla strategioilla. Arvoaineiden, kuten ravinteiden, talteenotto jätevesistä on tärkeä teema nyt ja tulevaisuudessa.

”Hanke alkoi vuoden 2018 keväällä, ja sen kuluessa on tuotettu paljon julkaisuja”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Henna Lempiäinen. Hän on projektitutkija Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

”WaterPro on ollut tutkimuksellisesti tuottoisa hanke, jossa erityisesti yritysten aktiivinen rooli on korostunut”, jatkaa Oulun yliopiston professori Ulla Lassi, jonka mukaan hanke on jo poikinut uutta tutkimusrahoitusta. Lassi on Oulun yliopiston kestävän kemian tutkimusyksikön sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen soveltavan kemian yksikön johtaja.

Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri teknologioiden yhteensopivuudesta, jätemateriaalien ja sivuvirtojen hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien prosessien suunnittelusta.

”Jatkamme vielä kehitettyjen materiaalien testausta hankkeessa rakennetun siirrettävän pilotointilaitteiston avulla. Kajaanin ammattikorkeakoulun rakentamalla laitteistolla pystytään skaalaamaan hankkeessa kehitettyjä puhdistusmenetelmiä isompaan mittakaavaan ja viemään testaus paikan päälle puhdistettavan veden luokse”, Lempiäinen sanoo.

Lupaavia tuloksia erilaisista puhdistusratkaisuista

Loppuseminaarissa koottiin yhteen hankkeen aikana tuotettua tutkimustietoa. Projektipäällikkö Lempiäinen ja professori Lassi johdattivat seminaaria.

Tutkimustyöstään kertoivat kansainväliselle yleisölle Oulun yliopiston dosentti Sari Tuomikoski ja tutkijatohtorit Hanna Runtti ja Janne Pesonen, sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkijat Esther Takaluoma ja Tatiana Samarina.

Näin Lempiäinen summaa loppuseminaarin ja hankkeen antia:

”Hankkeen tutkijoiden esityksistä nähtiin, kuinka monia teollisuuden sivuvirtoja ja jätemateriaaleja voidaan hyödyntää vedenpuhdistuksessa. Nykyisellään jätevesien mukana hukataan merkittäviä määriä arvokkaita aineita, jotka olisi mahdollista ottaa talteen esimerkiksi jätemateriaalipohjaisilla vedenpuhdistustuotteilla. Seminaarissa esitettyjen case-tutkimusten perusteella tällaisia kiertotalouteen pohjautuvia ratkaisuja voidaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden vedenkäsittelyhaasteisiin.”

WaterProssa ovat olleet mukana Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Oulun yliopisto & Kerttu Saalasti Instituutti sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanke on siis toteutettu useamman maakunnan alueella, ja rahoitustakin hankkeelle ovat Euroopan aluekehitysrahastosta myöntäneet Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kainuun liitto. Lisäksi hankkeen rahoituksessa ovat mukana Kokkolan kaupunki ja useampia eri alojen yrityksiä.

Lisätietoja:

Professori Ulla Lassi, +358 40 0294 090, ulla.lassi@oulu.fi
Projektipäällikkö Henna Lempiäinen, +358 40 039 7430, henna.m.lempiainen@jyu.fi

Toteuttajat ja liitot waterpro.png

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.pngVipuvoimaaEU_2014_2020_rgb_FI.pngKokkola-tunnus-vihrea@4x-100.jpg