Tukiperhe lastensuojelun avohuollon tukitoimena – tarkastelunkohteena käyttöteoria ja tukisuhteet

Anu-Riina Svenlin

Tarkastelen sosiaalityön tieteenalalle kuuluvassa väitöstutkimuksessani lastensuojelun tukiperhetoimintaa ja sen vaikuttavuutta. Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, miten tukiperhetoiminta voidaan käsitteellistää interventiona ja millaisiin oletuksiin toiminta perustuu.  Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa tukiperhetoiminnasta lastensuojelun avohuollon tukimuotona.