Kasvatus- ja perheneuvolat lapsiperheitä tukemassa. Narratiivinen tutkimus vuosien 1990-2010 kasvatus- ja perheneuvolatoiminnasta

Sirkka Alho-Konu

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on muodostaa kuvaa kasvatus- ja perheneuvoloista ja niissä tehtävästä psykososiaalisesta asiantuntijatyöstä lapsiperheiden tukemisen muotona. Samalla pyritään tarkastelemaan ajalle tyypillisiä lapsiperheiden ongelmakenttiä ja haasteita, joita tutkimuksen kohteena olevassa kasvatus- ja perheneuvolatyössä kohdataan. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujärjestelmä on tällä hetkellä yhteiskunnassamme monenlaisten rakenteellisten ja hallinnollisten reformien kohteena. Tarkasteluajankohta 1990-luvulta nykypäivään antaa mahdollisuuden tutkia edellä kuvattuja kysymyksiä myös lähihistorian valossa. Tavoitteena on antaa ääni ja puheenvuoro perheneuvonnan asiantuntijoille (sosiaalityöntekijät, psykologit), jotka tulkitsevat omaa työtään suhteessa lasten ja perheiden, asiakkaidensa tilanteisiin ja avuntarpeeseen. Tutkimuskysymys kuluu: Minkälainen kertomus muodostuu vuosien 1990-2010 kasvatus- ja perheneuvolatoiminnasta työntekijöiden haastattelujen, tekstien, ammattilehden ja virallisten dokumenttien valossa?