TASOS taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke

TASOS taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke käynnistyi syyskuussa 2020.

Ajankohtaista TASOS-teemoista

Teemme yhteistyötä rinta rinnan myös tutkijoiden kanssa aikuissosiaalityön vaikuttavuuden tutkimuksen edistämiseksi. Tasos hankkeen kehittämisteemat limittyvät tutkimusteemojen kanssa. Tule sinäkin mukaan Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -työpajoihin kuulemaan Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD)- tutkimushankkeen tuloksista. Millaisia uusia avauksia on tehty taloussosiaalityössä? Miten voimavaralähtöinen työote on otettu osaksi työn arkea? Millaisia yhteisöllisiä luontolähtöisiä menetelmiä on otettu käyttöön? Ilmoittaudu tästä linkistä.

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -työpajat syksyllä 2022

  • 30.8. klo 14–16 Aloitusseminaari
  • 22.9. klo 13–16 Taloussosiaalityö
  • 11.10. klo 13–16 Voimavaralähtöisyys
  • 3.11. klo 13–16 Yhteisölliset luontolähtöiset menetelmät
  • 29.11. klo 13–16 Maahanmuuttajatyön verkostomenetelmät
  • 13.12. klo 14–16 Päätösseminaari

Tutustu AIKUMETOD mallinnuksiin tästä.

Tilaisuuksien järjestämisestä vastaavat hankkeen osatoteuttajat sosiaalialan osaamiskeskukset Koske ja SONet BOTNIA. Tutkimushankkeen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Lisätietoja työpajasarjasta:

http://www.sonetbotnia.fi/hankkeet/ajankohtaista.html

https://koskeverkko.fi/2022/08/vaikuttavaa-aikuissosiaalityota-tyopajasarja-kaynnistyy-elokuussa/

Lue lisää:


Hankkeen tarkoitus

TASOS-hankkeen tavoitteena on kehittää voimavaralähtöistä ja vaikuttavaa asiakastyötä yhteistyössä aikuissosiaalityön työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Lähtökohtana ovat aikuissosiaalityön asiakkaiden voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen ongelmalähtöisyyden sijaan.

Taloudellista kyvykkyyttä ja sosiaalista osallisuutta vahvistetaan uudenlaisilla lähestymistavoilla sekä yhteisöllisillä ja toiminnallisilla menetelmillä.

Hankkeessa kokeillaan myös luontolähtöisten toimintamallien soveltamismahdollisuuksia sosiaalityössä. Näin pyritään tukemaan palvelujärjestelmän siirtymää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan.

Hankkeen eteneminen

Hanke käynnistyi kunnissa keskusteluina siitä, millaista osaamista tulee vahvistaa ja millaiset käytännön toteuttamisvaihtoehdot olisivat mahdollisia. Ideointi, osaamisen vahvistuminen ja verkostoituminen jatkuvat edelleen toimijoiden yhteisissä työpajoissa.

Yksilötyön lisäksi tarkoituksena on hyödyntää ryhmätyön, vertaistuen ja yhteisötyön menetelmiä. Koronarajoitukset ovat harmiksemme muuttaneet suunnitelmia matkan varrella, mutta olemme käyttäneet luovuutta toimintojen toteutuksessa.

Keväällä 2021 päästiin konkreettisesti uudenlaisten menetelmien kokeiluvaiheeseen:
Yksilöllinen, intensiivinen ja voimavaralähtöinen asiakastyö on ottanut edistysaskeleita kunnissa. Tämän lisäksi Saarikassa, Jyväskylässä, Laukaassa ja Äänekoskella käynnistyi Talousneuvolat yhteistyössä Oikeusministeriön Ennakoivan talousneuvonnan toimijoiden kanssa. Asiakas voi tulla tai soittaa Talousneuvolaan anonyymisti ilman aikavarausta. Kuntalaiset voivat kysyä ohjeita ja neuvoja pieniin ja suuriin talousasioihin. Myös Soiten alueella käynnistyi talousneuvola monialaisena verkostoyhteistyönä keväällä 2022 ja asiakkaat ovat löytäneet tiensä talousneuvolaan.

Talousneuvolat ovat tavoittaneet noin 200  asiakasta. Talousneuvolatoiminta jatkuu edelleen ja toimintamallia kehitetään paikallisten tarpeiden mukaan tulevia hyvinvointialueita silmällä pitäen. Talousneuvolassa työskentelee aikuissosiaalityöntekijän lisäksi talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosoton asiantuntijat sekä alueellisesti vaihdellen diakoniatyöntekijät ja sosiaalisen luototuksen asiantuntijat. Kela toimii talousneuvoloiden kumppanina.

Taloussosiaalityöhön kaivataan myös laajemmin uusia ideoita ja työmenetelmiä. Työstimme yhteistyössä TASOS- AIKUMETOD- ja Tasku-hankkeen kehittäjien sekä Takuusäätiöön asiantuntijoiden kanssa työkalupakin yksilö- ja ryhmämuotoisen sosiaalityön tueksi. Asiakkaan taloushuolet ovat osa sosiaalityön arkea, ja niillä on yhteys asiakkaan hyvinvointiin. Kohtaamme asiakkaita, joiden talousasiat menevät toistuvasti solmuun. Hyvän vuorovaikutussuhteen lisäksi tarvitsemme työvälineitä näiden taloussolmujen avaamiseen.

Taloussosiaalityön työkalupakista löytyy menetelmiä sekä yksilötyön että ryhmämuotoisen työn tueksi. Jos taloussosiaalityön työkalupakkisi kaipaa menetelmien päivitystä, niin kannattaa tutustua työkalupakkien sisältöön. Työkalupakki on nyt julkaistu! >>>

Soitessa ehti toteutua ennen koronarajoituksia kestävän kehityksen ideoita hyödyntävä tuunausryhmä, jonka sisällön suunnittelusta asiakkaat vastasivat yhdessä työtekijöiden kanssa. Soitessa painopisteenä on erityisesti voimavaralähtöisen asiakastyön teema ja sen myöstä ECOMAP:n kokeilu suunnitelmallisen sosiaalityön työvälineenä. Saarikassa puolestaan järjestettiin yhteisöllisiä Tuunauspäiviä, jotka inspiroivat osallistujia moninaiseen kädentaitojen kokeilemiseen. Yhteisöllisyyden teema on jatkunut Saarikassa asuinalueille jalkautuen yhteistyössä verkostojen kanssa. Laukaassa on kehitetty sektorit ylittävää yhteistyötä ja sosiaalityö jalkautuu mm. kirjastoihin. Äänekoskella talousneuvola on tavoittanut hyvin asiakkaita verkostomaisen työn kautta. Jyväskylässä sosiaalityöntekijä puolestaan jalkautuu Nuorten talon talousneuvolaan. Jyväskylässä on myös käynnistynyt ryhmiä, joissa yhteisöllisyys ja luontolähtöisyys ovat avainasemassa.

THL:n ja kuntatoimijoiden kehittämää AVAIN-mittaria ja tietosisältöä hyödynnetään vaikuttavuuden arvioinnin työkaluna ja sitä on harjoiteltu hankkeen aikana. Kehittäminen on viety lähelle sosiaalityön arjen käytäntöjä. Kunnissa työskentelee viisi osa-aikaista kehittäjäsosiaalityöntekijää. Kehittämisen suuntaviivat muotoutuvat sosiaalityön arjessa esiin nousseista tarpeista. Teemme yhteistyötä rinta rinnan myös AIKUMETOD-tutkijoiden kanssa aikuissosiaalityön vaikuttavuuden tutkimuksen edistämiseksi.

Hankkeen osapuolet

Hankkeeseen osallistuvat Keski-Pohjanmaalta Soiten alueen kunnat sekä Keski-Suomesta Jyväskylä, Laukaa, Äänekoski ja Saarikan alueen kunnat. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius koordinoi ja tukee alueiden kehittämistyötä. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää. Hankealueen osaamiskeskukset: KOSKE ja SOnet BOTNIA ovat asiantuntijoina tiiviisti rinnalla tukemassa kehittämistyötä. Kolmannen sektorin asiantuntijoina toimivat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. ja Kosti ry. Alueilla on monia tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme löytäneet yhteisiä tavoitteita kohti voimavaralähtöistä sosiaalityötä.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoituksen ajalle 1.9.202028.2.2023. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 497 677 €. Tuella katetaan pääosin hankeen työntekijöiden palkkakustannuksia.


 

Hankkeen työpajat

Taloussosiaalityön ja voimavaralähtöisen sosiaalityön työpajat:

Ekososiaalisen sosiaalityön sekä yhteisöllisten ja luontolähtöisten menetelmien työpajat:

Vaikuttavaa sosiaalityötä työpaja:


Kehittäjäsosiaalityöntekijät ja yhteyshenkilöt

Carita Kupila, carita.kupila@soite.fi
Heli Hiltunen heli.hiltunen@jyvaskyla.fi
Päivi Krook, paivi.krook@saarikka.fi
Seija Kerkelä, seija.kerkela@laukaa.fi
Sari Kinnunen, sari.kinnunen@aanekoski.fi

Hankkeen henkilöstö Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius:

Projektitutkija ja projektityöntekijä Tuija Kuorikoski, tuija.h.kuorikoski@jyu.fi p. 0504306522
Projektitutkija ja projektityöntekijä Elisa Rainerma, elisa.h.rainerma@jyu.fi p. 0503080336
Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi , p. 050 5651 444
Professori, asiantuntija Aila-Leena Matthies, aila-leena.matthies@jyu.fi p. 040 7422 199
Hankesihteeri Emmi Puolitaival, emmi.k.puolitaival@jyu.fi, p. 040 8054 419

 

EuroopanunionilogoVipuvoimaalogo