TASOS taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke

Tasos taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke käynnistyi syyskuussa 2020.

Tasos -hankkeen tavoitteena on kehittää voimavaralähtöistä ja vaikuttavaa asiakastyötä yhteistyössä aikuissosiaalityön työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Lähtökohtana ovat aikuissosiaalityön asiakkaiden voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen ongelmalähtöisyyden sijaan. Taloudellista kyvykkyyttä ja sosiaalista osallisuutta vahvistetaan uudenlaisilla lähestymistavoilla sekä yhteisöllisillä ja toiminnallisilla menetelmillä. Hankkeessa kokeillaan myös luontolähtöisten toimintamallien soveltamismahdollisuuksia sosiaalityössä. Näin pyritään tukemaan palvelujärjestelmän siirtymää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan.

Hanke käynnistyi kunnissa keskusteluina siitä, millaista osaamista tulee vahvistaa ja millaiset käytännön toteuttamisvaihtoehdot olisivat mahdollisia. Ideointi, osaamisen vahvistuminen ja verkostoituminen jatkuivat talven aikana yhteisissä työpajoissa. Yksilötyön lisäksi tarkoituksena on hyödyntää ryhmätyön, vertaistuen ja yhteisötyön menetelmiä.

Keväällä päästiin konkreettisesti uudenlaisten menetelmien kokeiluvaiheeseen. Yksilöllinen, intensiivinen ja voimavaralähtöinen asiakastyö on ottanut edistysaskeleita kunnissa. Tämän lisäksi Saarikassa, Jyväskylässä, Laukaassa ja Äänekoskella käynnistyi Talousneuvolat yhteistyössä Oikeusministeriön Ennakoivan talousneuvonnan hankkeen toimijoiden kanssa. Asiakas voi soittaa Talousneuvolaan anonyymisti ilman aikavarausta. Kuntalaiset voivat kysyä ohjeita ja neuvoja pieniin ja suuriin talouteen liittyviin kysymyksiin. Talousneuvolassa työskentelee aikuissosiaalityöntekijän lisäksi talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosoton asiantuntijat sekä alueellisesti vaihdellen diakoniatyöntekijät ja sosiaalisen luototuksen asiantuntijat. Kokeilu käynnistyi koronarajoitusten takia ryhmäpuhelinpalveluna, mutta syksyllä Talousneuvolassa voi asioida joko puhelimitse tai kasvokkain. Soitessa puolestaan käynnistyi TASOS- tuunausryhmä naisille. Tilat järjestyivät SILTA yhteisöklubilta. Osallistujien kestävää kehitystä myötäilevät ideat ovat muuntuneet yhteiseksi luovaksi tekemiseksi. Saarikassa puolestaan järjestettiin kesäkuun alussa yhteisöllinen Tuunauspäivä, joka inspiroi osallistujia moninaiseen käden taitojen kokeilemiseen. Lisää yhteisöllisiä ja ryhmämuotoisia toimintoja on suunnitteilla ensi syksylle.

THL: n ja kuntatoimijoiden kehittämää AVAIN-mittaria ja tietosisältöä hyödynnetään vaikuttavuuden arvioinnin työkaluna ja sitä on harjoiteltu pitkin kevättä. Kehittäminen on viety lähelle sosiaalityön arjen käytäntöjä. Kunnissa työskentelee viisi osa-aikaista kehittäjäsosiaalityöntekijää. Kehittämisen suuntaviivat muotoutuvat sosiaalityön arjessa esiin nousseista tarpeista.

Hankkeeseen osallistuvat Keski-Pohjanmaalta Soiten alueen kunnat sekä Keski-Suomesta Jyväskylä, Laukaa, Äänekoski ja Saarikan alueen kunnat. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius koordinoi ja tukee alueiden kehittämistyötä. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää. Hankealueen osaamiskeskukset: KOSKE ja SOnet BOTNIA ovat asiantuntijoina tiiviisti rinnalla tukemassa kehittämistyötä. Kolmannen sektorin asiantuntijoina toimivat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. ja Kosti ry. Alueilla on monia tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme löytäneet yhteisiä tavoitteita kohti voimavaralähtöistä sosiaalityötä.

Keski-Suomen ELY - keskus on myöntänyt hankkeelle ESR- rahoituksen ajalle 1.9.20-28.2.23. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 497 677 €. Tuella katetaan pääosin hankeen työntekijöiden palkkakustannuksia.


 

Ajankohtaista TASOS- hankkeesta


 

Hankkeen työpajat

Taloussosiaalityön ja voimavaralähtöisen sosiaalityön työpajat:

Ekososiaalisen sosiaalityön sekä yhteisöllisten ja luontolähtöisten menetelmien työpajat:

Vaikuttavaa sosiaalityötä työpaja:


Kehittäjäsosiaalityöntekijät ja yhteyshenkilöt

Carita Kupila, carita.kupila@soite.fi
Kaisa Kohvakka, kaisa.kohvakka@jyvaskyla.fi
Päivi Krook, paivi.krook@saarikka.fi
Satu Kokkonen, satu.kokkonen@laukaa.fi
Sari Kinnunen, sari.kinnunen@aanekoski.fi

Hankkeen henkilöstö Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Projektitutkija ja projektityöntekijä Marianne Kuorelahti, marianne.m.kuorelahti@jyu.fi p. 050 4282 110
Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi , p. 050 5651 444
Professori, asiantuntija Aila-Leena Matthies, aila-leena.matthies@jyu.fi p. 040 7422 199
Hankesihteeri Emmi Puolitaival, emmi.puolitaival@jyu.fi, p. 040 8054 419

 

EuroopanunionilogoVipuvoimaalogo