TASOS taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke

TASOS taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke käynnistyi syyskuussa 2020 ja päättyi helmikuussa 2023.

TASOS-hankkeessa kehitettiin aikuissosiaalityössä voimavaralähtöistä ja vaikuttavaa asiakastyötä yhteistyössä aikuissosiaalityön työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Lähtökohtana olivat aikuissosiaalityön asiakkaiden voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen ongelmalähtöisyyden sijaan. Taloudellista kyvykkyyttä ja sosiaalista osallisuutta vahvistettiin uudenlaisilla lähestymistavoilla sekä yhteisöllisillä ja toiminnallisilla menetelmillä. Hankkeessa kokeiltiin myös luontolähtöisten toimintamallien soveltamismahdollisuuksia sosiaalityössä. Näin pyrittiin tukemaan palvelujärjestelmän siirtymää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan.

Hankkeessa oli kolme keskeistä teemaa: voimavaralähtöinen asiakastyö, taloussosiaalityö sekä yhteisölliset ja luontolähtöiset menetelmät. Tasos-hankkeen toimenpiteiden tiiviit kuvaukset ja mallinnusten tuotokset löytyvät Innokylästä.

Käytännön kokeilujen rinnalla kehittäjäsosiaalityöntekijät, asiakkaat ja verkostot tekivät yhteistyötä tutkijoiden kanssa aikuissosiaalityön vaikuttavuuden tutkimuksen edistämiseksi. Tasos hankkeen kehittäjien ja Aikumetod hankkeen tutkijoiden sekä hankekumppaneiden yhteistoiminnan tuotoksena on tuotettu mallinnuksia teemoista: voimavaralähtöinen asiakastyö, taloussosiaalityö sekä yhteisölliset ja luontolähtöiset menetelmät.

Tutustu AIKUMETOD mallinnuksiin tästä.

Syksyn 2022 aikana toteutui Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -työpajasarja. Työpajojen puheenvuoro-osuuksista on tehty tallenne, joiden kautta pääsee kuulemaan kehittäjäsosiaalityöntekijöiden kokemuksista sekä Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD)- tutkimushankkeen tuloksista. Millaisia uusia avauksia on tehty taloussosiaalityössä? Miten voimavaralähtöinen työote on otettu osaksi työn arkea? Millaisia yhteisöllisiä luontolähtöisiä menetelmiä on otettu käyttöön?

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -työpajat syksyllä 2022 

Tallenteet:

Lue lisää -koosteita hankkeen työpajoista

Keski-Pohjanmaalla yhteistyö aikuissosiaalityössä luo onnistumisia - Jo pienillä toimilla voidaan saada aikaan merkittäviä asioita, lue tästä koko juttu >>

Hankkeen osapuolet ja rahoitus

Hankkeeseen osallistuivat Keski-Pohjanmaalta Soiten alueen kunnat sekä Keski-Suomesta Jyväskylä, Laukaa, Äänekoski ja Saarikan alueen kunnat. Vuoden 2023 vaihtuessa kuntatoimijat siirtyivät Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Kunnissa ja sittemmin hyvinvointialueilla työskenteli viisi osa-aikaista kehittäjäsosiaalityöntekijää. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius koordinoi ja tuki alueiden kehittämistyötä. Hankealueen osaamiskeskukset: KOSKE ja SOnet BOTNIA tukivat alueidensa kehittämistyötä. Kolmannen sektorin asiantuntijoina toimivat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. ja Kosti ry. Alueilla oli monia tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa löysimme konkreettisia toimia kohti voimavaralähtöistä sosiaalityötä.

Keski-Suomen ELY-keskus myönsi hankkeelle ESR-rahoituksen ajalle 1.9.2020–28.2.2023. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 497 677 €. Tuella katettiin pääosin hankkeen työntekijöiden palkkakustannuksia.

Lisätietoja

Sosiaalityön professori, Aila-Leena Matthies

EuroopanunionilogoVipuvoimaalogo