TASOS taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke

TASOS taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke käynnistyi syyskuussa 2020.

Ajankohtaista TASOS-hankkeesta


Miten autan asiakkaita talousasioissa? Taloussosiaalityön työkalupakki sosiaalityön arkeen.
 Webinaari 31.3.22 
Katso webinaarin tallenne! >>

  • Asiakkaan taloushuolet ovat osa sosiaalityön arkea, ja niillä on yhteys asiakkaan hyvinvointiin. Kohtaamme asiakkaita, joiden talousasiat menevät toistuvasti solmuun. Hyvän vuorovaikutussuhteen lisäksi tarvitsemme työvälineitä näiden taloussolmujen avaamiseen.
  • Onko toivoa näkyvissä? Miten voimme sosiaalityössä vahvistaa ja tukea asiakaan taloudenlukutaitoa? Miten niitä voisi kytkeä osaksi suunnitelmallista sosiaalityötä? Hyviä työkaluja on jo olemassa ja tästä syystä kokosimme sosiaalityön arkeen soveltuvan työkalupakin.
  • Taloussosiaalityön työkalupakista löytyy menetelmiä sekä yksilötyön että ryhmämuotoisen työn tueksi. Jos taloussosiaalityön työkalupakkisi kaipaa menetelmien päivitystä, niin olet tervetullut mukaan webinaariin!
  • Työkalupakki on koottu TTTA-tiimin toimesta. Verkostoyhteistyössä on mukana TASOS- AIKUMETOD- ja TASKU-hankkeiden sekä Takuusäätiön asiantuntijat.

Lue lisää:


Hankkeen tarkoitus

TASOS-hankkeen tavoitteena on kehittää voimavaralähtöistä ja vaikuttavaa asiakastyötä yhteistyössä aikuissosiaalityön työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Lähtökohtana ovat aikuissosiaalityön asiakkaiden voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen ongelmalähtöisyyden sijaan.

Taloudellista kyvykkyyttä ja sosiaalista osallisuutta vahvistetaan uudenlaisilla lähestymistavoilla sekä yhteisöllisillä ja toiminnallisilla menetelmillä.

Hankkeessa kokeillaan myös luontolähtöisten toimintamallien soveltamismahdollisuuksia sosiaalityössä. Näin pyritään tukemaan palvelujärjestelmän siirtymää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan.

Hankkeen eteneminen

Hanke käynnistyi kunnissa keskusteluina siitä, millaista osaamista tulee vahvistaa ja millaiset käytännön toteuttamisvaihtoehdot olisivat mahdollisia. Ideointi, osaamisen vahvistuminen ja verkostoituminen jatkuvat edelleen toimijoiden yhteisissä työpajoissa.

Yksilötyön lisäksi tarkoituksena on hyödyntää ryhmätyön, vertaistuen ja yhteisötyön menetelmiä. Koronarajoitukset ovat harmiksemme muuttaneet suunnitelmia matkan varrella.

Keväällä 2021 päästiin konkreettisesti uudenlaisten menetelmien kokeiluvaiheeseen:
Yksilöllinen, intensiivinen ja voimavaralähtöinen asiakastyö on ottanut edistysaskeleita kunnissa. Tämän lisäksi Saarikassa, Jyväskylässä, Laukaassa ja Äänekoskella käynnistyi Talousneuvolat yhteistyössä Oikeusministeriön Ennakoivan talousneuvonnan toimijoiden kanssa. Asiakas voi tulla tai soittaa Talousneuvolaan anonyymisti ilman aikavarausta. Kuntalaiset voivat kysyä ohjeita ja neuvoja pieniin ja suuriin talousasioihin.

Vuoden 2021 aikana talousneuvolat tavoittivat 149 asiakasta. Talousneuvolatoiminta jatkuu edelleen ja toimintamallia kehitetään paikallisten tarpeiden mukaan. Talousneuvolassa työskentelee aikuissosiaalityöntekijän lisäksi talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosoton asiantuntijat sekä alueellisesti vaihdellen diakoniatyöntekijät ja sosiaalisen luototuksen asiantuntijat. Kela toimii talousneuvoloiden kumppanina. Myös Soiten alueella aikuissosiaalityö on käynnistänyt verkostoyhteistyön ennakoivan talousneuvonnan toimijoiden kanssa.

Taloussosiaalityöhön kaivataan myös laajemmin uusia ideoita ja työmenetelmiä. Työstämme yhteistyössä TASOS- AIKUMETOD- ja Tasku-hankkeen kehittäjien sekä Takuusäätiöön asiantuntijoiden kanssa työkalupakkia yksilö- ja ryhmämuotoisen sosiaalityön tueksi. Työkalupakki on nyt julkaistu! >>>

Soitessa ehti toteutua ennen koronarajoituksia kestävän kehityksen ideoita hyödyntävä tuunausryhmä, jonka sisällön suunnittelusta asiakkaat vastasivat yhdessä työtekijöiden kanssa. Saarikassa puolestaan järjestetään yhteisöllisiä Tuunauspäiviä, jotka inspiroivat osallistujia moninaiseen kädentaitojen kokeilemiseen. Laukaassa on kehitetty sektorit ylittävää yhteistyötä ja sosiaalityö jalkautuu mm. kirjastoihin. Äänekoskella talousneuvola on tavoittanut hyvin asiakkaita verkostomaisen työn kautta. Jyväskylässä sosiaalityöntekijä puolestaan jalkautuu Nuorten talon talousneuvolaan.

THL:n ja kuntatoimijoiden kehittämää AVAIN-mittaria ja tietosisältöä hyödynnetään vaikuttavuuden arvioinnin työkaluna ja sitä on harjoiteltu hankkeen aikana. Kehittäminen on viety lähelle sosiaalityön arjen käytäntöjä. Kunnissa työskentelee viisi osa-aikaista kehittäjäsosiaalityöntekijää. Kehittämisen suuntaviivat muotoutuvat sosiaalityön arjessa esiin nousseista tarpeista. Teemme yhteistyötä rinta rinnan myös AIKUMETOD-tutkijoiden kanssa aikuissosiaalityön vaikuttavuuden tutkimuksen edistämiseksi.

Hankkeen osapuolet

Hankkeeseen osallistuvat Keski-Pohjanmaalta Soiten alueen kunnat sekä Keski-Suomesta Jyväskylä, Laukaa, Äänekoski ja Saarikan alueen kunnat. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius koordinoi ja tukee alueiden kehittämistyötä. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää. Hankealueen osaamiskeskukset: KOSKE ja SOnet BOTNIA ovat asiantuntijoina tiiviisti rinnalla tukemassa kehittämistyötä. Kolmannen sektorin asiantuntijoina toimivat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. ja Kosti ry. Alueilla on monia tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme löytäneet yhteisiä tavoitteita kohti voimavaralähtöistä sosiaalityötä.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoituksen ajalle 1.9.202028.2.2023. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 497 677 €. Tuella katetaan pääosin hankeen työntekijöiden palkkakustannuksia.


 

Hankkeen työpajat

Taloussosiaalityön ja voimavaralähtöisen sosiaalityön työpajat:

Ekososiaalisen sosiaalityön sekä yhteisöllisten ja luontolähtöisten menetelmien työpajat:

Vaikuttavaa sosiaalityötä työpaja:


Kehittäjäsosiaalityöntekijät ja yhteyshenkilöt

Carita Kupila, carita.kupila@soite.fi
Minna Viitala, minna.k.viitala@jyvaskyla.fi
Sami Ylistö, sami.ylisto@jyvaskyla.fi
Päivi Krook, paivi.krook@saarikka.fi
Seija Kerkelä, seija.kerkela@laukaa.fi
Sari Kinnunen, sari.kinnunen@aanekoski.fi

Hankkeen henkilöstö Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius:

Projektitutkija ja projektityöntekijä Marianne Kuorelahti, marianne.m.kuorelahti@jyu.fi p. 050 4282 110
Projektitutkija ja projektityöntekijä Tuija Kuorikoski, tuija.h.kuorikoski@jyu.fi p. 0504306522
Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen, sirpa.m.karjalainen@jyu.fi , p. 050 5651 444
Professori, asiantuntija Aila-Leena Matthies, aila-leena.matthies@jyu.fi p. 040 7422 199
Hankesihteeri Emmi Puolitaival, emmi.k.puolitaival@jyu.fi, p. 040 8054 419

 

EuroopanunionilogoVipuvoimaalogo