TASOS taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke

Tasos taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus -hanke käynnistyi syyskuussa 2020.

Tasos -hankkeen tavoitteena on kehittää voimavaralähtöistä ja vaikuttavaa asiakastyötä yhteistyössä aikuissosiaalityön työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Lähtökohtana ovat aikuissosiaalityön asiakkaiden voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen ongelmalähtöisyyden sijaan. Taloudellista kyvykkyyttä ja sosiaalista osallisuutta vahvistetaan uudenlaisilla lähestymistavoilla sekä yhteisöllisillä ja toiminnallisilla menetelmillä. Hankkeessa kokeillaan myös luontolähtöisten toimintamallien soveltamismahdollisuuksia sosiaalityössä. Näin pyritään tukemaan palvelujärjestelmän siirtymää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan.

Hanke on käynnistynyt kunnissa keskusteluina siitä, millaista osaamista tulee vahvistaa ja millaiset käytännön toteuttamisvaihtoehdot olisivat mahdollisia. Ideointi, osaamisen vahvistuminen ja verkostoituminen jatkuvat talven aikana yhteisissä työpajoissa. Yksilötyön lisäksi tarkoituksena on hyödyntää ryhmätyön, vertaistuen ja yhteisötyön menetelmiä. Keväällä päästään konkreettisesti näiden menetelmien kokeiluvaiheeseen. THL: n ja kuntatoimijoiden kehittämää AVAIN-mittaria ja tietosisältöä hyödynnetään vaikuttavuuden arvioinnin työkaluna. Kehittäminen on viety lähelle sosiaalityön arjen käytäntöjä. Kunnissa työskentelee viisi osa-aikaista kehittäjäsosiaalityöntekijää. Kehittämisen suuntaviivat muotoutuvat sosiaalityön arjessa esiin nousseista tarpeista.

Hankkeeseen osallistuvat Keski-Pohjanmaalta Soiten alueen kunnat sekä Keski-Suomesta Jyväskylä, Laukaa, Äänekoski ja Saarikan alueen kunnat. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius koordinoi ja tukee alueiden kehittämistyötä. Hankkeessa työskentelee lisäksi osa-aikaisesti projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää. Hankealueen osaamiskeskukset: KOSKE ja SOnet BOTNIA ovat asiantuntijoina tiiviisti rinnalla tukemassa kehittämistyötä. Kolmannen sektorin asiantuntijoina toimivat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. ja Kosti ry.

Keski-Suomen ELY - keskus on myöntänyt hankkeelle ESR- rahoituksen ajalle 1.9.20-28.2.23. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 497 677 €. Tuella katetaan pääosin hankeen työntekijöiden palkkakustannuksia.


 

Ajankohtaista TASOS- hankkeesta

 


 

Hankkeen työpajat

Taloussosiaalityön ja voimavaralähtöisen sosiaalityön työpajat:

Ekososiaalisen sosiaalityön sekä yhteisöllisten ja luontolähtöisten menetelmien työpajat:

Vaikuttavaa sosiaalityötä työpaja:


Kehittäjäsosiaalityöntekijät ja yhteyshenkilöt

Tuija Kuorikoski, Soite, tuija.kuorikoski@soite.fi
Krista Kuusela, Jyväskylä, krista.a.kuusela@jyvaskyla.fi
Päivi Krook, Saarikka, paivi.krook@saarikka.fi
Marja-Liisa Kauppinen, marja-liisa.kauppinen@laukaa.fi
Sari Kinnunen, sari.kinnunen@aanekoski.fi

Hankkeen henkilöstö Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Projektitutkija ja projektityöntekijä Marianne Kuorelahti, marianne.kuorelahti@chydenius.fi, p. 050 4282 110
Yliopistonopettaja ja projektityöntekijä Katri Viitasalo, katri.viitasalo@chydenius.fi, p. 040 673 3571
Projektipäällikkö Sirpa Karjalainen, sirpa.karjalainen@chydenius.fi, p. 050 5651 444
Professori, sosiaalitieteiden yksikönjohtaja ja asiantuntija Aila-Leena Matthies, aila-leena.matthies@chydenius.fi, p. 040 7422 199
Hankesihteeri Niina Hämäläinen, niina.hamalainen@chydenius.fi, p. 040 8054 419

EuroopanunionilogoVipuvoimaalogo