Sosiaalitieteiden julkaisut

 • Otsikko Case 5.3 : Two realities meeting one another : Young service users and policy-makers in Finland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Banks, Sarah & Brydon-Miller, Mary
  Kokoomateoksen nimi Ethics in Participatory Research for Health and Social Well-Being : Cases and Commentaries
  Vuosi 2019
 • Otsikko Ecosocial Innovations and Their Capacity to Integrate Ecological, Economic and Social Sustainability Transition TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Stamm, Ingo & Hirvilammi, Tuuli & Närhi, Kati
  Kokoomateoksen nimi Sustainability
  Vuosi 2019
 • Otsikko Ympäristökysymys suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Toimittajat Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi YFI julkaisuja
  Vuosi 2018
 • Otsikko Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati
  Vuosi 2018
 • Otsikko Johdanto TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati
  Toimittajat Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä
  Vuosi 2018
 • Otsikko Epilogi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati
  Toimittajat Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä
  Vuosi 2018
 • Otsikko Tuotettu ja koettu toiseus viranomaisten ja maahanmuuttotaustaisten vanhempien kohtaamisissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hiitola, Johanna & Peltola, Marja
  Toimittajat Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä
  Vuosi 2018
 • Otsikko Ekososiaalista politiikkaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hirvilammi, Tuuli
  Kokoomateoksen nimi Yhteiskuntapolitiikka
  Vuosi 2018
 • Otsikko Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
  Vuosi 2018
 • Otsikko Toholammin Rautareitillä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Lampin Raitti : Toholammin kotiseutulehti
  Vuosi 2018
 • Otsikko Hanke menee metsään - toivottavasti sinäkin : PaikuGL-hanke, mikä se on? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Lestin Mutti 2018 : Lestijärven kotiseutulehti
  Vuosi 2018
 • Otsikko Transformation of the Finnish welfare state TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kokkonen, Tuomo & Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Kamali, Masoud & Jönsson, Jessica H.
  Kokoomateoksen nimi Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work : Current and Future Challenges
  Vuosi 2018
 • Otsikko Ecological Theories TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Toimittajat Thompson, Neil & Stepney, Paul
  Kokoomateoksen nimi Social Work Theory and Methods : The Essentials
  Vuosi 2018
 • Otsikko Ekososiaalinen transitio, kestävyyden kysymykset ja luonto voimavarana sosiaalityön pro gradu -tutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Ympäristökysymys suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa
  Vuosi 2018
 • Otsikko The ecosocial approach in social work as a framework for structural social work TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi International Social Work
  Vuosi 2018
 • Otsikko Toimijuutta tukeva tulkkaus perhepalveluissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Rautavuoma, Veera & Turtiainen, Kati
  Toimittajat Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä
  Vuosi 2018
 • Otsikko Kun joku ottais kopin! : havaintoja kotouttamisen kentältä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati
  Toimittajat Kokkonen, Tuomo
  Kokoomateoksen nimi Kotouttavat kontaktit : puheenvuoroja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja hyvinvoinnista
  Vuosi 2018
 • Otsikko Recognising forced migrants in transnational social work TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi International Journal of Migration, Health and Social Care
  Vuosi 2018
 • Otsikko Maahanmuuttajien "äänten" kuuntelemisesta aitoon osallisuuteen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati & Kokkonen, Tuomo & Hiitola, Johanna & Viitasalo, Katri
  Toimittajat Kokkonen, Tuomo
  Kokoomateoksen nimi Kotouttavat kontaktit : puheenvuoroja maahanmuuttajien kotoutumisesta ja hyvinvoinnista
  Vuosi 2018
 • Otsikko Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet kotouttamistyön ulkoisten ehtojen ja maahanmuuttajien tarpeiden ristipaineissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati & Kokkonen, Tuomo & Viitasalo, Katri
  Kokoomateoksen nimi Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
  Vuosi 2018
 • Otsikko Valoa tunnelin päässä : tunnustussuhteet nuorten kertomuksissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati & Rezai, Jassin
  Toimittajat Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi : kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä
  Vuosi 2018
 • Otsikko The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Kokoomateoksen nimi Routledge Advances in Social Work
  Vuosi 2017
 • Otsikko The Relational Conception of Wellbeing as a Catalyst for the Ecosocial Transition TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Helne, Tuula & Hirvilammi, Tuuli
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Kokoomateoksen nimi The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy
  Vuosi 2017
 • Otsikko Assessing violence in the family : social work, courts, and discourses TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hiitola, Johanna & Hautanen, Teija
  Kokoomateoksen nimi Nordic Social Work Research
  Vuosi 2017
 • Otsikko Paikallisesta kulttuuriperinnöstä matkailureitiksi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjalaiset kylät : tiedotuslehti
  Vuosi 2017
 • Otsikko Internationalisation of social work doctoral studies : experiences and perspectives in the changing context of European higher education TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Leskošek, Vesna & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi European Journal of Social Work
  Vuosi 2017
 • Otsikko The Conceptualisation of Ecosocial Transition TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Kokoomateoksen nimi The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy
  Vuosi 2017
 • Otsikko Sosiaalihuolto valinnanvapauden ulkopuolelle! TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Kuntalehti
  Vuosi 2017
 • Otsikko Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Sosiologia
  Vuosi 2017
 • Otsikko It is the Time for Social Work and Social Policy Research on the Ecosocial Transition TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Kokoomateoksen nimi The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy
  Vuosi 2017
 • Otsikko The Contribution of Social Work and Social Policy in Ecosocial Transition of Society TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Kokoomateoksen nimi The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy
  Vuosi 2017
 • Otsikko Local Welfare Systems in Rural Finland as a Representation of Sustainable Development TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Rantamäki, Niina & Kattilakoski, Mari
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Kokoomateoksen nimi The Ecosocial Transition of Societies : The Contribution of Social Work and Social Policy
  Vuosi 2017
 • Otsikko The Human Right to Social Security and Its Impact on Socio-Political Action in Germany and Finland TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Stamm, Ingo
  Kokoomateoksen nimi Journal of Human Rights and Social Work
  Vuosi 2017
 • Otsikko Recognition as a moral yardstick against nationalistic social work practice TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi Social Dialogue Magazine
  Vuosi 2017
 • Otsikko Pakolaiskiintiön korottaminen on yksi vastaus sekavaan suojelupolitiikkaan TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi ETMU-blogi
  Vuosi 2017
 • Otsikko Tovin arvo : aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Shilongo, Pauliina & Koponen, Anna-Maija & Hirvilammi, Tuuli & Koppelomäki, Hanna
  Vuosi 2016
 • Otsikko Aikapankki luo kestävää hyvinvointia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hirvilammi, Tuuli
  Toimittajat Shilongo, Pauliina & Koponen, Anna-Maija & Hirvilammi, Tuuli & Koppelomäki, Hanna
  Kokoomateoksen nimi Tovin arvo : aikapankki hyvinvoinnin edistäjänä
  Vuosi 2016
 • Otsikko Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja : analyysi kirjallisuudesta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hirvilammi, Tuuli & Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati & Stamm, Ingo
  Kokoomateoksen nimi Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
  Vuosi 2016
 • Otsikko Maaseudun kulttuuriperintöä kelpaa esitellä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun tulevaisuus
  Vuosi 2016
 • Otsikko Maaseudun yritykset kulttuuuriperinnön asialla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Lauantai Kepari : Keskipohjanmaan lauantailiite
  Vuosi 2016
 • Otsikko Talous kasvun jälkeen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Joutsenvirta, Maria & Hirvilammi, Tuuli & Ulvila, Marko & Wilén, Kristoffer
  Vuosi 2016
 • Otsikko Maaseudun paikalliset hyvinvointijärjestelmät kansallisen hyvinvointipolitiikan kontekstissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Kattilakoski, Mari & Rantamäki, Niina
  Toimittajat Luoto, Ilkka & Kattilakoski, Mari & Backa, Peter
  Kokoomateoksen nimi Näkökulmana paikkaperusteinen yhteiskunta
  Vuosi 2016
 • Otsikko Miksi lahjani ei kelpaa? : näkökulmia työelämän ulkopuolella olevien nuorten miesten käsityksiin työelämään osallistumisesta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kokkonen, Tuomo & Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Nuorisotutkimus
  Vuosi 2016
 • Otsikko Aika tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan jäsentäjänä ja resurssina TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Moilanen, Johanna & Svenlin, Anu-Riina
  Kokoomateoksen nimi Tutkiva sosiaalityö
  Vuosi 2016
 • Otsikko Ekososiaalinen ajattelu yhteisötyössä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Roivainen, Irene & Ranta-Tyrkkö, Satu
  Kokoomateoksen nimi Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat
  Vuosi 2016
 • Otsikko Conceptual and Historical Analysis of Ecological Social Work TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat McKinnon, Jennifer & et al.
  Kokoomateoksen nimi Ecological Social Work : Towards Sustainability
  Vuosi 2016
 • Otsikko Onko enää kolmatta vaihtoehtoa? : kolmannen sektorin yksityisyys ja ammattimainen sosiaalipalvelujen tuottaminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Rantamäki, Niina
  Kokoomateoksen nimi Yhteiskuntapolitiikka
  Vuosi 2016
 • Otsikko Sotessa käännettävä katse keskitetystä paikalliseen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Rantamäki, Niina & Kattilakoski, Mari & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun tulevaisuus
  Vuosi 2016
 • Otsikko Pakkomuuttajat sosiaalityön asiakkaina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati
  Toimittajat Jäppinen, Maija & Metteri, Anna & Ranta-Tyrkkö, Satu & Rauhala, Pirkko-Liisa
  Kokoomateoksen nimi Kansainvälinen sosiaalityö : käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja
  Vuosi 2016
 • Otsikko Sosiaalityö pakkomuuton aikana TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati
  Kokoomateoksen nimi Tutkiva sosiaalityö
  Vuosi 2016
 • Otsikko Conclusion: Developing an Ecological Practice Framework TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) et al. & Matthies, Aila-Leena & McKinnon, Jennifer
  Toimittajat McKinnon, Jennifer & et al.
  Kokoomateoksen nimi Ecological Social Work : Towards Sustainability
  Vuosi 2016
 • Otsikko Lastensuojelun asiantuntijuus, riskilaskelmat ja eroavaisuuksien politiikka TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hiitola, Johanna
  Kokoomateoksen nimi Sukupuolentutkimus
  Vuosi 2015
 • Otsikko The Role of Culture in Regional Development Work - Changes and Tensions TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Go, Frank M. & Lemmetyinen, Arja & Hakala, Ulla
  Kokoomateoksen nimi Harnessing Place Branding Through Cultural Entrepreneurship
  Vuosi 2015
 • Otsikko Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
  Vuosi 2015
 • Otsikko Pohdintoja historian ja kulttuuriperinnön käytöstä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Saari, Anni
  Kokoomateoksen nimi Luovuuden lähteillä : välähdyksiä keskipohjalaisesta kulttuurista
  Vuosi 2015
 • Otsikko Citizen Participation in the Context of Rural Local Welfare Systems TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Kattilakoski, Mari & Rantamäki, Niina
  Kokoomateoksen nimi Places of Possibility? : Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society of Rural Sociology Congress : On-line Proceedings
  Vuosi 2015
 • Otsikko Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille : ammattilaisten ja perheiden kokemuksia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Turtiainen, Kati & Hiitola, Johanna
  Kokoomateoksen nimi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
  Vuosi 2015
 • Otsikko Participation, marginalization and welfare services. Concepts, Politics and Practices Across European Countries TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Uggerhoj, Lars
  Vuosi 2014
 • Otsikko Paikan henkeä etsimässä ja kokemassa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Lande
  Vuosi 2014
 • Otsikko Sosiaalihuollon ja kansalaisyhteiskunnan suhde sivistyneen demokratian peilinä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Haverinen, Riitta & Kuronen, Marjo & Pösö, Tarja
  Kokoomateoksen nimi Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus
  Vuosi 2014
 • Otsikko How participation, marginalization and welfare services are connected TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Uggehoej, Lars
  Kokoomateoksen nimi Participation, marginalization and welfare services
  Vuosi 2014
 • Otsikko Cross-European research on various aspects of participation and marginalization in the field of welfare services TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Uggehoej, Lars
  Kokoomateoksen nimi Participation, marginalization and welfare services
  Vuosi 2014
 • Otsikko Monimetodinen voimavaranäkökulma nuoriin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
  Vuosi 2014
 • Otsikko Ekososiaalinen lähestymistapa rakenteellisen sosiaalityön viitekehyksenä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati
  Toimittajat Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja & Seppänen, Marjaana
  Kokoomateoksen nimi Rakenteellinen sosiaalityö
  Vuosi 2014
 • Otsikko Transformation of participation politics and social citizenship in Finnish welfare governance TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Uggerhøj, Lars
  Kokoomateoksen nimi Participation, Marginalization and Welfare Services: Concepts, Politics and Practices Across European Countries
  Vuosi 2014
 • Otsikko Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti
  Vuosi 2014
 • Otsikko Promoting participatory citizenship: The role of welfare services TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi ICSW Global Newsletter
  Vuosi 2014
 • Otsikko Asiakkaiden osallisuus ja katutason työntekijöiden harkintavalta osallisuuspolitiikan toteuttamisessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Jaakkola, Anne-Mari & Leinonen, Leena & Väänänen-Fomin, Marja
  Kokoomateoksen nimi Tutkiva sosiaalityö : Eettisyys ihmistyössä
  Vuosi 2014
 • Otsikko Editorial: debating social work and otherness: introduction to the special isuus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Chambon, Adrienne & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Nordic Social Work Research
  Vuosi 2013
 • Otsikko Hiljaisuusmatkailun mahdollisuudet maaseudulla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2013
 • Otsikko Landsbygdens dragplåster är tystnaden TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Österbottens Tidning
  Vuosi 2013
 • Otsikko Elämyksellistä lähimatkailua TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2013
 • Otsikko Närturismen är spontan och småskalig TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Österbottens Tidning
  Vuosi 2013
 • Otsikko Kulturarvet och platsens ande TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Österbottens Tidning
  Vuosi 2013
 • Otsikko Chydeniuksen virtapiirissä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari & Niemi, Kristiina
  Kokoomateoksen nimi Oppiva alue, menestyvä alue
  Vuosi 2013
 • Otsikko Green social work - From environmental crises to environmental justice TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi International social work
  Vuosi 2013
 • Otsikko Osallistuminen ja palvelut TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Vuosi 2013
 • Otsikko Hyvät käytänteet: työkaluja osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Vuosi 2013
 • Otsikko The otherness of social work under neoliberal governance TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Nordic Social Work Research
  Vuosi 2013
 • Otsikko Osallisuuden reunaehdot palvelujärjestelmässä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo
  Toimittajat Era, Taina
  Kokoomateoksen nimi Osallisuus - oikeutta vai pakkoa
  Vuosi 2013
 • Otsikko Nuorten aikuisten miesten osallisuuden ja toimijuuden reunaehtoja sosiaali- ja työvoimapalveluissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Laitinen, Merja & Niskala, Asta
  Kokoomateoksen nimi Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä
  Vuosi 2013
 • Otsikko KAMPA-hanke esittäytyy TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Rantamäki, Niina
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Vuosi 2013
 • Otsikko Mikä mahdollistaa, mikä estää osallistumasta? Yhteenvetoa KAMPA-hankkeen kokemuksista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Rantamäki, Niina
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Rantamäki, Niina
  Vuosi 2013
 • Otsikko Äitien taloudellinen toimijuus ja selviytyminen muistelutyöaineiston valossa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Viitasalo, Katri
  Toimittajat Laitinen, Merja & Niskala, Asta
  Kokoomateoksen nimi Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä
  Vuosi 2013
 • Otsikko Lapset ja nuoret subjekteina kunnallisessa päätöksenteossa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Eskelinen, Teppo & Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi & Kiili, Johanna & Korpinen, Sini & Lundbom, Pia & Matthies, Aila-Leena & Mäntylä, Niina & Niemi, Reetta & Nivala, Elina & Ryynänen, Aimo & Tasanko, Pia
  Toimittajat Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi
  Kokoomateoksen nimi Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa.
  Vuosi 2012
 • Otsikko Lasten ja nuorten asema hyvinvointipalveluissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Gellin, Maija & Gretschel, Anu & Matthies, Aila-Leena & Nivala, Elina & Oranen, Mikko & Sutinen, Riikka & Tasanko, Pia
  Kokoomateoksen nimi Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
  Vuosi 2012
 • Otsikko Ensikohtaamisia TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Maaseutu, yliopisto ja yhteiskunta - Juhlakirja professori Hannu Katajamäen 60-vuotispäiväksi
  Vuosi 2012
 • Otsikko Kulttuuriperintö ja paikan henki TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2012
 • Otsikko Kustannuksia alas kansalaislähtöisin palvelurakentein? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Kuntalehti
  Vuosi 2012
 • Otsikko Demokratiaa ja laatua palveluihin - mallia ikäihmisten osaamisesta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Alanen, Jenni & Koponen, Minna & Nevala, Marja-Liisa
  Kokoomateoksen nimi Yhdessä enemmän hyvinvointia
  Vuosi 2012
 • Otsikko Demokratiaremontin työkaluja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Kiilakoski, Tomi & Nivala, Elina & Ryynänen, Aimo & Gretschel, Anu & Mäntylä, Niina & Gellin, Maija & Joknien, Kimmo & Lundholm, Pia
  Toimittajat Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi
  Kokoomateoksen nimi Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
  Vuosi 2012
 • Otsikko Herausforderungen der finnischen familienpolitischen Infrastruktur in neuen Lebensverläufen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Kuronen, Marjo
  Toimittajat Bertram, Hans & Bujard, Martin
  Kokoomateoksen nimi Zeit, Geld, Infrastruktur – zur Zukunft der Familienpolitik
  Vuosi 2012
 • Otsikko Muistelutyön lupaukset sosiaalityön tutkimukselle TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Viitasalo, Katri
  Toimittajat Raitakari, Suvi & Valokivi, Heli
  Kokoomateoksen nimi Tutkiva sosiaalityö 2012: Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa – käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus
  Vuosi 2012
 • Otsikko Maaseudun uusi aika TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Ilmonen, Kari & Soini, Katriina
  Vuosi 2011
 • Otsikko Pääkirjoitus: Monenkirjavasti maaseutukulttuurista TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Ilmonen, Kari & Soini, Katriina
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun uusi aika
  Vuosi 2011
 • Otsikko Kriittistä harmoniaa - Haastateltavana Esa Riippa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun uusi aika
  Vuosi 2011
 • Otsikko Osallistumisen ja suojelun etiikka nuoria tutkittaessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kannasoja, Sirpa & Svenlin, Anu-Riina
  Toimittajat Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja
  Kokoomateoksen nimi Sosiaalityön arvot ja etiikka
  Vuosi 2011
 • Otsikko Social Service Professions Towards Cross-European Standardisation of Qualifications TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Social Work and Society
  Vuosi 2011
 • Otsikko Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta, Kampa-hankkeen tutkimus- ja kehittämisraportti I TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Kattilakoski, Mari & Rantamäki, Niina
  Kokoomateoksen nimi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja
  Vuosi 2011
 • Otsikko Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Kattilakoski, Mari & Rantamäki, Niina
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun uusi aika; Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti
  Vuosi 2011
 • Otsikko Citizens’ participation and community orientation – indicators of social sustainability of rural welfare services TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Kattilakoski, Mari & Rantamäki, Niina
  Kokoomateoksen nimi Nordic Social Work Research
  Vuosi 2011
 • Otsikko Perheneuvoloita ei pidä hajottaa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Alho-Konu, Sirkka
  Kokoomateoksen nimi Sosiaalitieto
  Vuosi 2010
 • Otsikko Youth participation in Finland and in Germany. Status analysis and data based recommendations (On-line publication) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Feldmann-Wojtachnia, Eva & Gretschel, Anu & Helmisaari, Vappu & Kiilakoski, Tomi & Matthies, Aila-Leena & Meinhold-Henschel, Sigrid & Roth, Roland & Tasanko, Pia
  Vuosi 2010
 • Otsikko Saatesanat TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha & Ilmonen, Kari
  Toimittajat Hakala, Juha & Ilmonen, Kari & Jokela, Anne & Vuorio, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Mikko : tahtoa ja taitoa
  Vuosi 2010
 • Otsikko Mikko: tahtoa ja taitoa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha & Ilmonen, Kari & Jokela, Anne & Vuorio, Päivi
  Toimittajat Hakala, Juha & Ilmonen, Kari & Jokela, Anne & Vuorio, Päivi
  Vuosi 2010
 • Otsikko Maaseutumaisen kulttuuritapahtuman olemus, kehitys ja menestys. Kymmenen kehityskertomusta Suomesta, Skotlannista, Norjasta ja Uudesta-Seelannista. TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari & Luoto, Ilkka & Rosenqvist, Olli
  Kokoomateoksen nimi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja
  Vuosi 2010
 • Otsikko Maaseutumaisen kulttuuritapahtuman olemus, kehitys ja menestys: Luovuutta ja siunattua hulluutta mukana TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari & Luoto, Ilkka & Rosenqvist, Olli
  Kokoomateoksen nimi Kuntalehti
  Vuosi 2010
 • Otsikko Leijona, nallekarhu ja perheenisä esimiehenä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Lassi, Ulla & Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Mikko : tahtoa ja taitoa
  Vuosi 2010
 • Otsikko Maaseutumaiset tapahtumat, festivaalit ja teemaympäristöt TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Luoto, Ilkka & Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun Uusi Aika
  Vuosi 2010
 • Otsikko Participation and citizenship TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Gray, Mel & Webb, Stephen A
  Kokoomateoksen nimi Ethics and value perspectives in social work
  Vuosi 2010
 • Otsikko Von kostengünstiger Prävention zum teuren Risikomanagement: gute und schlechte Beispiele der Förderung kindlicher Entwicklung in Finnland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Nicole, Knuth & Josef, Koch
  Kokoomateoksen nimi Hilfen zur Erziehung in Europa
  Vuosi 2010
 • Otsikko Was wirkt gegen Kinderarmut? Finnland - Ein Beispiel des nordischen familienpolitischen Modells TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Zander, Margherita
  Kokoomateoksen nimi Kinderarmut. Ein einführendes Handbuch für Forschung und soziale Praxis
  Vuosi 2010
 • Otsikko Keski-Pohjanmaa pilottialueeksi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2010
 • Otsikko Maaseudun hyvinvointipalveluissa lisättävä kansalaisten osallisuutta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena & Kattilakoski, Mari & Rantamäki, Niina
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun tulevaisuus
  Vuosi 2010
 • Otsikko Sosiaalityö aikuisopintoina TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Alho-Konu, Sirkka & Kokkonen, Tuomo
  Vuosi 2009
 • Otsikko Tiedon, kokemuksen ja oppimisen vuoropuhelu aikuiskoulutuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Alho-Konu, Sirkka
  Kokoomateoksen nimi Sosiaalityö aikuisopintoina
  Vuosi 2009
 • Otsikko Elinvoimainen Ruotsalo - Kaksi kaunista kylää vesistön äärellä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2009
 • Otsikko Kulttuuri ja aluekehittäminen. Konflikteja ja kommunikaatiota TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Grahn, Maarit & Häyrynen, Maunu
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurituotanto - Kehykset, käytäntö ja prosessit
  Vuosi 2009
 • Otsikko Kokkola - kulttuuripolitiikan työpaja (väitöskirjan esittely) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2009
 • Otsikko Kulttuurin ja aluekehittämisen jännitteet ja mahdollisuudet TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Virkkala, Seija & Koski, Riitta
  Kokoomateoksen nimi Yhteiskuntamaantieteen maailma
  Vuosi 2009
 • Otsikko Siili ja kettu sosiaalityön aikuiskoulutuksen aikalaiskysymyksien äärellä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kokkonen, Tuomo
  Kokoomateoksen nimi Sosiaalityö aikuisopintoina
  Vuosi 2009
 • Otsikko Saksalaisen sosiaalityön tiedepohja ja professionaalistumisnäkymät TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja
  Kokoomateoksen nimi Sosiaalityö ja teoria
  Vuosi 2009
 • Otsikko The concept of subjetivization by Adorno - applied in social work TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi European Journal of Social Work
  Vuosi 2009
 • Otsikko Sozial- und familienpolitische Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Das Bildungswesen in Finnland
  Vuosi 2009
 • Otsikko Zukunftsperspektiven und aktuelle Probleme der Bildungs- und wohlfahrtsstaatlichen Politik am Beispiel Finnlands TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Das Bildungswesen in Finnland
  Vuosi 2009
 • Otsikko Das Bildungswesen in Finnland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Vuosi 2009
 • Otsikko Maaseudulta uusia ideoita hyvinvointipalveluihin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Sosiaali- ja terveysviesti
  Vuosi 2009
 • Otsikko Sosiaalityön aikuisopinnot koulutusyhteiskunnan virtauksissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Kokkonen, Tuomo
  Kokoomateoksen nimi Sosiaalityö aikuisopintoina
  Vuosi 2009
 • Otsikko Mistä kestävä suunta? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2009
 • Otsikko Maaseutu sosiaalityön edelläkävijäksi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2009
 • Otsikko Koulu, jossa ketään ei jätetä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanaa
  Vuosi 2009
 • Otsikko Paikallisuus ja oma valinta kriteereiksi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2009
 • Otsikko Wohlfahrtstaatliche Aspekte des finnischen Bildungssystems in vergleichender Sicht TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Das Bildungswesen in Finnland
  Vuosi 2009
 • Otsikko "Anders lernen" - Förderpädagogische Massnahmen und Sonderunterricht in der finnischen Grundschule TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Das Bildungswesen in Finnland
  Vuosi 2009
 • Otsikko Koulutus- ja hyvinvointijärjestelmien suhde kansainvälisessä vertailussa. Esimerkkinä Saksa ja Suomi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Korpinen, Eira & Husso, Marja-Leena & Juurikkala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Näkökulmia ilon pedagogiikkaan
  Vuosi 2009
 • Otsikko Erilaisten työkokemusten limittyminen opintojen sisältöihin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Rantamäki, Niina
  Kokoomateoksen nimi Sosiaalityö aikuisopintoina
  Vuosi 2009
 • Otsikko (Post)strategisessa mielentilassa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Aluekeskusohjelman kulttuuriverkosto / nettikolumni
  Vuosi 2008
 • Otsikko Epätoivon perinteestä onnellisuuden tavoitteluun. Taloudellinen ajattelu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja elämäntavan muutos J. K. Galbraithin runsauden yhteiskunnassa. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kokkonen, Tuomo
  Kokoomateoksen nimi Janus
  Vuosi 2008
 • Otsikko Kansalaisosallistuminen ja yhteisöllisyys eurooppalaisen hyvinvointivaltion murroksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Yhteisöt ja sosiaalityö
  Vuosi 2008
 • Otsikko Suomi tulee kansalaisvaikuttamisen jälkijunassa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Sosiaaliturva
  Vuosi 2008
 • Otsikko Studien zum Bildungssystem und Schulwesen in Finnland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Vuosi 2008
 • Otsikko Wohlfahrtsstaatliche Aspekte des finnischen Bildungssystems in vergleichender Sicht TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland
  Vuosi 2008
 • Otsikko Sozial- und familienpolitische Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland
  Vuosi 2008
 • Otsikko „Anders lernen“ - Förderpädagogische Maßnahmen und Sonderunterricht in der finnischen Grundschule TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland
  Vuosi 2008
 • Otsikko Zukunftsperspektiven und aktuelle Probleme der Bildungs- und wohlfahrtsstaatlichen Politik am Beispiel Finnlands TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland
  Vuosi 2008
 • Otsikko Keskipohjalaisen sosiaalialan työn tila ja tulevaisuus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Rantamäki, Niina
  Vuosi 2008
 • Otsikko Vierivät vai sammaloituvat seniorit? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun uusi aika
  Vuosi 2007
 • Otsikko Muuan diskurssianalyysi - esimerkkinä Chydenius-Instituutin vaikuttavuustutkimus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin II
  Vuosi 2007
 • Otsikko Toisenlainen kolmas sektori. Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysjärjestöt tutkimuksen valossa. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Yhteiskuntapolitiikka
  Vuosi 2007
 • Otsikko Kunta ja kulttuurin talous TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun uusia aika
  Vuosi 2006
 • Otsikko Festivaali alueen kulttuuripääoman erisnimenä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
  Vuosi 2006
 • Otsikko Kuka lainaa hatun? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Universitas Chydenius
  Vuosi 2006
 • Otsikko Kulttuuri ja liikunta voimavarana/aliokirjoitus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2006
 • Otsikko Kulttuuri ja liikunta alueen voimavarana: Keski-Pohjanmaan liiton kulttuuri- ja liikuntastrategia 2007-2015 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari & Junkala, Pekka & Järvelä, Pirkko
  Vuosi 2006
 • Otsikko T.H. Marshallin yhdysviivayhteiskunnallisuuden käsite : näkökulmia brittiläisen hyvinvointivaltion 1970-luvun murrokseen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kokkonen, Tuomo
  Kokoomateoksen nimi Janus
  Vuosi 2006
 • Otsikko Nordic Civic Society Organisations and the Future of Welfare Services. A model for Europe. TemaNord 2006:517. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Vuosi 2006
 • Otsikko Wohlfahrtsstaatliche und soziokulturelle Rahmenbedingungen von Bildung – ein europäisch vergleichender Blick nach Finnland. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Ganztagsbildung - eine europäische Debatte. Impulse für die Bildungsreform in Österreich
  Vuosi 2006
 • Otsikko Report of the “state of knowledge” –project on research of third sector in the area of welfare services in Nordic countries TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Matthies, Aila-Leena
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena
  Kokoomateoksen nimi Nordic civic society organisations and the future of welfara services
  Vuosi 2006
 • Otsikko Kummitteleeko Leo Tolstoi Keski-Pohjanmaalla? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2005
 • Otsikko Populärmusikens kulturpolitiska status i Finland TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift
  Vuosi 2004
 • Otsikko Populaarimusiikin aseman muutos kulttuuripolitiikassa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Kulttuurintutkimus
  Vuosi 2004
 • Otsikko Kulttuuri kehittäjän työkaluna TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Maaseudun uusi aika
  Vuosi 2004
 • Otsikko Dim ja dam – rock ja runous TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Poicki
  Vuosi 2004
 • Otsikko Sosiaaliset oikeudet ja sosiaalipolitiikka: T. H. Marshallin näkökulma hyvinvointivaltioon TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kokkonen, Tuomo
  Kokoomateoksen nimi Politiikka
  Vuosi 2004
 • Otsikko Matkatarinalla Joensuuhun TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Notkea liike - Pirkkoliisa Ahposen juhlakirja
  Vuosi 2003
 • Otsikko Soittajille soppaa : koulutuksen haasteet rytmimusiikissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Chydenius-Instituutin tutkimuksia
  Vuosi 2003
 • Otsikko Maaseutukulttuuria yliopistokeskuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2003
 • Otsikko Nero putoaa taivaalta - vai putoaako ? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Sosiologia
  Vuosi 2003
 • Otsikko Keskipohjalaisesta mielenmaisemasta ja identiteetistä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Heino, Esa & Kangas, Jyrki & Rekilä, Teppo
  Kokoomateoksen nimi Tietoa ja tunnetta maakunnasta : Keski-Pohjanmaan tiedepäivä 2001
  Vuosi 2002
 • Otsikko Social motivation for waste disposal : outline of a proposal for research in the Kvarken region TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Reflections on the Kvarken region
  Vuosi 2002
 • Otsikko Tiedemaailmassa yksilön lahjakkuus ei riitä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2002
 • Otsikko Ett jag byggt av diskurser - som en mosaik? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Kulturtidskriften Horisont
  Vuosi 2002
 • Otsikko Pääkirjoitus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Poicki
  Vuosi 2002
 • Otsikko Keskipohjalainen kulttuuri tietoverkkoihin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Selosteita ja katsauksia / Chydenius-Instituutti
  Vuosi 2002
 • Otsikko Eräs tie diskurssianalyysiin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin II
  Vuosi 2001
 • Otsikko Chydenius-Instituutti ja Merenkurkun tutkimusyhteistyö TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2001
 • Otsikko Rahat tai henki! : kulttuuria koskevat ristiriitaiset hyötydiskurssit 1990-luvulla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Toimittajat Riukulehto, Sulevi
  Kokoomateoksen nimi Perinnettä vai bisnestä : kulttuurin paikalliset ulottuvuudet
  Vuosi 2001
 • Otsikko Chydenius-Instituutin alueellinen vaikuttavuus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Chynetti : Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja
  Vuosi 2001
 • Otsikko Hyvinvointivaltiollisesta kulttuuriteolliseen näkökulmaan - ilman ristiriitoja? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Chynetti : Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja
  Vuosi 2001
 • Otsikko Chydenius-Instituutti mukana UniZonin tutkimuspalveluverkostossa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Chynetti : Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja
  Vuosi 2001
 • Otsikko Är det lönsamt ? Om kulturens regionala nyttofunktioner TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Chynetti
  Vuosi 2000
 • Otsikko Alue hyötyy Chydenius-Instituutista TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2000
 • Otsikko Chydenius-Instituutti alueensa tuotantovoimana : Instituutin vaikuttavuus sidosryhmien näkökulmasta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari
  Kokoomateoksen nimi Chydenius-Instituutin tutkimuksia
  Vuosi 2000
 • Otsikko Ja kylmä kaapeli heräsi eloon TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari & Luoto, Ilkka
  Kokoomateoksen nimi Keskipohjanmaa
  Vuosi 2000
 • Otsikko Alueellinen kulttuuri tietoverkkoihin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ilmonen, Kari & Luoto, Ilkka
  Kokoomateoksen nimi Chynetti - Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja
  Vuosi 2000