01.11.2018

PaikuGL -hanke

Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävien matkailukonseptien kehittäminen genius logi -sivuston tuella (PaikuGL-hanke)

Hankkeen tavoitteena on luoda historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella paikallista kulttuuriperintöä hyödyntäviä matkailukonsepteja yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yleishyödylliseen käyttöön. Matkailukonseptit voivat olla paikallisen tai alueellisen kulttuuriperinnön teemakokonaisuuksia ja kulttuurireittejä. Hankkeessa matkailukonseptit suunnitellaan yhdessä alueen avaintoimijoiden kanssa. Kulttuuristen kohdekokonaisuuksien ja reittien kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2014 valmistunutta Genius Loci -sivustoa. Hankkeen aikataulu on 1.8.2016−30.6.2019 ja sen toteuttaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen GL-tiimi.

PaikuGL-hanke hankealue

Lisätietoja: hankepäällikkö Kari Ilmonen
Rahoittaja: Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014−2020

 Euroopan maaseudun Elinkeino