04.05.2018

PaikuGL -hanke

Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävien matkailukonseptien kehittäminen genius logi -sivuston tuella (PaikuGL-hanke)

Hankkeen tavoitteena on luoda historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella paikallista kulttuuriperintöä hyödyntäviä matkailukonsepteja yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yleishyödylliseen käyttöön. Matkailukonseptit voivat olla paikallisen tai alueellisen kulttuuriperinnön teemakokonaisuuksia tai kulttuurireittejä. Hankkeessa matkailukonseptit suunnitellaan yhdessä alueen avaintoimijoiden eli yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Kulttuuristen kohdekokonaisuuksien ja reittien kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2014 valmistunutta Genius Loci -sivustoa. Hankkeen aikataulu on 1.8.2016−31.12.2018 ja sen toteuttaa monitieteellinen GL-tiimi.

PaikuGL-hanke hankealue

Lisätietoja: Kari Ilmonen
Rahoittaja: Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014−2020