Genius Loci

Genius Loci -sivustolla kymmenen kulttuuriperintöreittiä

”Genius loci” on latinaa ja tarkoittaa ”paikan henkeä”. Paikan henki rakentuu paikallisesta historiasta ja kulttuuriperinnöstä: faktatiedoista, legendoista, tarinoista ja sepitteistä, jotka syntyvät, elävät ja muuntuvat sukupolvien myötä ja kantautuvat sukupolvien ylitse. Nyt etsimme ja koemme paikan henkeä historiallisella Keski-Pohjanmaalla. Genius Loci -sivustoon sijoiteltu paikallinen kulttuuriperintö tarjoaa asukkaille ja vierailijoille kiintoisia ja jännittäviä kohteita omaehtoiseen seikkailuun ja matkailuun historiallisella Keski-Pohjanmaalla.

Paikallista kulttuuriperintöä hyödyntävien matkailukonseptien kehittäminen Genius Loci -sivuston tuella (PaikuGL) -hankkeessa luotiin paikallista kulttuuriperintöä hyödyntäviä matkailukonsepteja yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yleishyödylliseen käyttöön. Matkailukonseptit ovat paikallisen ja alueellisen kulttuuriperinnön teemakokonaisuuksia ja kulttuurireittejä, jotka toimivat sekä virtuaalisena että fyysisenä paikkakokemuksena – kolmella kielellä. Hankkeessa matkailukonseptit suunniteltiin yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden kotiseututiimien kanssa. Kulttuuriperintöreittien suunnittelussa ja julkaisemisessa käytettiin vuonna 2014 valmistunutta Genius Loci -sivustoa ja reitit valmistuivat PaikuGL-hankkeen aikana 1.8.2016–30.6.2019. 

Hankkeessa elävöitettiin paikkakertomuksia ja reittikokonaisuuksia faktatiedoilla, tarinoilla, kuvilla ja videoilla ja edistettiin siten alueen yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten matkailullista profiloitumista. Hankkeessa luotiin edellytyksiä ulkomaisten ja kotimaisten matkailijoiden sekä lähimatkailijoiden houkuttelemiseen alueen kulttuuriperintökohteisiin ja -reiteille sekä samalla erilaisten palveluiden käyttäjiksi. 

Hankkeessa parannettiin Genius Loci -sivuston tietoteknisiä käyttöominaisuuksia ja responsiivisuutta. Reittisivustoille asennettiin paikannussysteemi, Twitter ja aiempaa tarkemmat kartat. Reittisivuston esteettisen kehittelyn myötä ulkoasu ikoneineen on teemoihin sopiva ja miellyttävä markkinointia ajatellen. 

Hankkeen toteutti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Genius Loci -tiimi (Kari Ilmonen, Tuomo Härmänmaa ja Veli-Matti Tornikoski). Kulttuuriperintöreittien paikallisissa kotiseututiimeissä oli mukana noin 60 aktiivista henkilöä. Hankkeen rahoitti Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014−2020. 

Tervetuloa kulttuuriperintöreiteille!

PaikuGL-hanke hankealue

Lisätietoja: hankepäällikkö Kari Ilmonen
Rahoittaja: Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014−2020

 Euroopan maaseudun Elinkeino