TIPS

Tietoon perustuva sosiaalityö -hanke

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kaivataan suurten rakenteellisten ratkaisujen ohella uusia näkökulmia osaamisen ja yhteistyön kehittämiseksi erityisesti kasvavan huono-osaisuuden ennaltaehkäisyn suuntaan.  Meneillään olevassa hankkeessa tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan kuntiin vahvaa ajankohtaiseen tietoon perustavaa sosiaalityön käytännön toimintamallia, joka hyödyntää ja kehittää alueella olevaa yliopistollista alan osaamista, kansalaisten ja erityisesti sosiaalityön asiakkaiden osallistumista sekä kokonaisuutena edistää olennaisesti alueen asukkaiden hyvinvointia vahvistamalla palvelujen tietopohjaa.

Toimintamallissa yliopiston opettajat ja tutkijat jalkautuvat pareittain kerran kuukaudessa alueen kuntiin tukemaan sosiaalityöntekijöiden työtä. Käytännön sosiaalityöntekijät määrittelevät paikalliset, ajankohtaiset sosiaalityön kysymykset, joissa tieteellistä, ammatillista ja asiakkaiden tietoa voidaan yhdistää. Yliopiston opettajat kokoavat aiheesta uusinta tutkimustietoa ja jakavat sitä paikallisissa kokoontumisissa, joissa tietoa jäsennetään vuorovaikutuksellisesti ja etsitään käytännön sovelluksia. Vastaavasti luodaan mallia asiakkaiden kokemustiedon saamiseksi aiheesta. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti ja tehdään tarvittavia muutoksia.

Kyseessä on maakunnan kehittämisrahoituksella ja Keski-Pohjanmaan kuntien rahoituksella 1.6. - 31.12.2014 toteutettava esiselvityshanke. Tavoitteena on luoda alustava toimintamalli, jonka soveltamiseksi ja kehittämiseksi edelleen haetaan rahoitusta ESR:n Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta – toimintalinjasta. Hankkeessa ovat mukana Kokkolan kaupunki sekä peruspalveluliikelaitos Jyta.

Lisätietoja:
Hankkeen vastuullinen johtaja sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies
Projektipäällikkö Anne Saarela