SOSKLINIKKA

Sosiaalialan opetus- ja tutkimusklinikka

Sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä niin sosiaalialan koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuin työelämäyhteistyönkin saralla. Sosiaalityön kehittämisen kautta vaikutetaan suoraan keskipohjalaisten ihmisten hyvinvointiin. Samalla parannetaan ammatillista osaamista, koulutuksen laatua ja alan arvostusta sekä lisätään sosiaalialaa koskevaa tietoisuutta.

Yhteistyöverkoston jäsenet

  • JY, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius / Sosiaalityön maisteriopinnot
  • Centria ammattikorkeakoulu / Sosiaalialan sosionomikoulutus (Ylivieska ja Kokkola)
  • SONetBOTNIA
  • Nuppu-hanke
  • Sosiaalialan käytännön toteuttajat
  • Kunnat ja kuntayhtymät, joiden alueella edellä mainitut koulutusorganisaatiot toimivat
  • Alueen muut kehittämisorganisaatiot