PRO SOS

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Hanke on valtakunnallinen (STM) Toimintalinja 5:n mukainen ESR-hanke, ja se toteutetaan vuosina 2017-2018. ESR-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa Kuntaliitto ja siihen osallistuu 94 kuntaa. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa aikuissosiaalityön asemaa sote-uudistuksessa, sekä varmistaa asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö uudistuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa on mukana seitsemän sosiaalialan osaamiskeskusta sekä Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC). Hanketta hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (SEAMK). KYC:n osuuden tavoitteena on tukea tietoon perustuvan uudenlaisen aikuissosiaalityön kehittymistä. Tietopohjaa kehitetään ns. yhteiskehittäjyyden työpajoilla, joissa yhdistetään asiakkaiden kokemustietoa, työntekijöiden ammatillista tietoa sekä tutkimustietoa. Työpajoja toteutetaan neljä kertaa vuodessa Vaasassa, Pietarsaaressa ja Keski-Pohjanmaalla (Soite) yhdessä kunnallisten toimijoiden kanssa.. Yhteisesti tuotettua tietoa työstetään tutkimuksellisesti laajempaan käyttöön.

Hanke on päättynyt heinäkuussa 2019.

Yhteystiedot:
YTT professori Aila-Leena Matthies, osallistuu Vaasan, Pietarsaaren ja Keski-Pohjanmaan alueiden työpajapäivien toteuttamiseen yhdessä työparin kanssa. Hän toimii myös KYC- osatoteuttajan yhteyshenkilönä. 
VTM Anu-Riina Svenlin osallistuu Pietarsaaren yhteiskehittäjyyden työpajan tuottamiseen ja on alueen yhteyshenkilö.
VTL Katri Viitasalo osallistuu Vaasan yhteiskehittäjyyden työpajan tuottamiseen ja on alueen yhteyshenkilö.