Paikallinen kulttuuriperintö

Paikallisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen maaseudun matkailuyritysten palveluissa ja tuotteissa

Tutkimuksen tehtävänä on analysoida maaseudun matkailuyrityksiä, jotka ovat erityisen luovalla ja innovatiivisella tavalla hyödyntäneet paikallista kulttuuriperintöä omissa tuotteissaan ja palveluissaan – kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Saadun tutkimustiedon pohjalta konstruoidaan sovelluskelpoisia toimintamalleja, jotka tarjotaan matkailuyrittäjien käyttöön rohkaisemaan ja inspiroimaan omaleimaisuutta ja luovuutta paikallisen kulttuuriperinnön hyödyntämisessä.

Tutkimuksen lähtökohtana on, että kulttuuriperintö voi olla yhä enemmän liiketoiminnan voimavara ja samalla merkittävä osatekijä maaseudun elinvoimaisuutta. Kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä ammentavien palveluiden katsotaan parantavan ihmisten hyvinvointia.

Lisätietoja: Kari Ilmonen
Rahoittaja: Kunnallisalan kehittämissäätiö

Hankkeen julkaisut:

  • Kari Ilmonen: Kulttuuriperintö maaseudun matkailuyritysten tuotteissa ja palveluissa. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kokkola 2016.
  • Kari Ilmonen: Maaseudun kulttuuriperintöä kelpaa esitellä. Maaseudun Tulevaisuus 1.4.2016, s. 8.
  • Kari Ilmonen: Maaseudun pienyritykset kulttuuriperinnön asialla. Keskipohjanmaa, Kepari 23.1.2016, s. 8-9.
  • Kari Ilmonen: Pohdintoja historian ja kulttuuriperinnön käytöstä. Teoksessa Luovuuden lähteillä: välähdyksiä keskipohjalaisesta kulttuurista. Anni Saari (toim.). Suomen kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto 2015, 38-42.
  • Kari Ilmonen & Ilkka Luoto: Maaseudun paikkaperustainen kehittäminen kulttuurin, hyvinvoinnin ja yrittäjyyden näkökulmasta. Maaseutu 2014 -barometri. Työ- ja elinkeinoministeriö 2015.