Maaseutu sote-uudistuksessa

”Maaseutu sote-uudistuksessa – Julkisen palvelulupauksen toteutuminen maakunnallisissa rakenteissa”–tutkimushankkeessa (MaaseutuSote) kiinnostuksen kohteena on se, kuinka erilaiset paikalliset olosuhteet ja elinympäristöt, erityisesti maaseutualueet, tulevat huomioiduksi organisoitaessa sosiaali- ja terveyspalveluja uusissa rakenteissa. Tutkimus kytkeytyy kiinteästi Sipilän hallitusohjelmassa esiin nostettuun ja sote-järjestämislakiluonnoksessa täsmennettyyn julkisen palvelulupauksen ideaan ja sen kahteen keskeiseen ideaan: paikallisten erityispiirteiden huomioiminen palvelujen tuottamistavoissa sekä asukkaiden osallisuus toiminnan suunnitteluun.

Tutkimusalueina ovat Soiten toimialue Keski-Pohjanmaalla sekä Siun soten toimialue Pohjois-Karjalassa, jotka ovat valtakunnallisia edelläkävijöitä maakunnallisten sote-mallien kehittämisessä. Tutkimuksen menetelmällinen lähtökohta on kehittävän toimintatutkimuksen strategia, jonka mukaisesti tutkittavaa ilmiötä lähestytään tapaustutkimukselle ominaisesti erilaisten näkökulmien ja prosessien muodostamana kokonaisuutena. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa niin maakunta-uudistuksen, maakunnallisten sote-organisaatioiden kuten myös maaseutupolitiikan työkaluiksi.

Tutkimushanke toteutetaan ajalla 9/2017 – 5/2019 yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen kanssa, joka toimii myös hankkeen hallinnoija.  Tutkimusta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä.

Yhteystiedot:
YTM, projektitutkija Niina Rantamäki