Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE-ohjelma

LAPEn tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvu- ja oppimisympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalitieteiden yksikkö on mukana Pohjanmaan LAPE-hankeessa ja tuottaa lastensuojelun ja sijaishuollon toimijoille työpajoja, joiden teeman on tutkimukseen ja tietoon perustuva lastensuojelu. Lisäksi olemme mukana sekä Pohjanmaan että Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen ohjausryhmissä ja valtakunnallisessa systeemisen mallin koulutus- ja kehittämistyössä.

Yhteystiedot:
YTT, Sirkka Alho
VTM, Anu-Riina Svenlin