Maaseutu INNO

Maaseutu INNO - Maaseudun sosiaalisten innovaatioiden kokonaiskuva 

NiinajaMariSyksyllä 2019 käynnistyneen kehittämisorientoituneen tutkimushankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva suomalaisella maaseudulla syntyneistä ja toimivista sosiaalisista innovaatioista. Näillä viitataan erilaisiin ruohonjuuritasolla syntyneisiin yhteisölähtöisiin sekä eri sektoreiden väliseen kumppanuuteen perustuviin toimintamalleihin ja -käytäntöihin, jotka turvaavat ja vahvistavat maaseutuyhteisöjen hyvinvointia, palveluja ja elinvoimaa. Monimenetelmällisessä tutkimushankkeessa kiinnostuksen kohteena ovat maaseudun sosiaalisten innovaatioiden esiintyvyys, yleinen luonne sekä niiden syntyyn ja kehitykseen vaikuttaneet tekijät.

Maaseutu INNO -hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen (hankkeen hallinnoija) sekä Kokkolan yliopistokeskuksen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Valtakunnallinen kyselytutkimus paljastaa maaseudun sosiaalisten innovaatioiden laajan kirjon.

Yhteyshenkilöt
Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos (mari.kattilakoski@uef.fi; 050 449 4896)
Niina Rantamäki