Julkaisut

Tuuli Hirvilammi, Marianne Väyrynen, Ingo Stamm, Aila-Leena Matthies & Kati Närhi: Reflecting on Work Values with Young Unemployed Adults in Finland. Nordic Journal of Working Life Studies 2019, 9 (2), 87-104.

Ingo Stamm, Tuuli Hirvilammi, Aila-Leena Matthies & Kati Närhi: Ecosocial Innovations in Europe. How Social and Solidarity Economy Actors Can Promote the Sustainable Development Goals? Draft paper prepared in response to the UNTFSSE Call for Papers 2018 Implementing the Sustainable Development Goals: What Role for Social and Solidarity Economy? Presented at UNTFSSE International Conference in Geneva, 25-26 June 2019.

Aila-Leena Matthies, Ingo Stamm Tuuli Hirvilammi & Kati Närhi: Ecosocial Innovations and Their Capacity to Integrate Ecological, Economic and Social Sustainability Transition.  Sustainability 201911(7), 2107.

Ingo Stamm, Tuuli Hirvilammi, Aila-Leena Matthies & Kati Närhi: Ecosocial Innovations As Part Of Social And Solidarity Economy – Local Models For A Sustainable Development. Journal on Innovation and Sustainability 2017, 8(4)

Tuuli Hirvilammi, Aila-Leena Matthies, Kati Närhi & Ingo Stamm: Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta. Janus 2016, 24(4).

Suomi ja kestävä hyvinvointi