ECOSOS -tutkimushanke

Suomen Akatemian rahoittama ”Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään” (ECOSOS) -tutkimushanke on ollut käynnissä vuosina 2015-2019.

Tutkimusryhmä:
Aila-Leena Matthies, hankkeen vastuullinen johtaja, professori, Jyväskylän yliopisto /Kokkolan yliopistokeskus
Kati Närhi, professori, Jyväskylän yliopisto
Tuuli Hirvilammi, tutkijatohtori, Kokkolan yliopistokeskus
Ingo Stamm, tutkijatohtori, Kokkolan ylipistokeskus

Tutkimushanke on ollut osa kriittistä keskustelua siitä, missä määrin ekologinen ja sosiaalinen kestävä kehitys on mahdollista jatkuvaan kasvuun perustuvan taloudellisen ajattelun vallitessa. Tavoitteena on ollut tuottaa päätöksentekoon sovellettavaa uutta empiiristä tietoa ns. ekososiaalisen siirtymän malleista ja reunaehdoista Euroopassa liittyen nuorten toimeentuloon. Ekososiaalinen siirtymä (ecosocial transition) tarkoittaa yhteiskunnallista siirtymäprosessia kohti ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Jotkut tutkijat puhuvat myös kestävästä siirtymästä (sustainability transition).

Neljän vuoden tutkimushanke on jakautunut neljään sisällölliseen työpakettiin, joissa olemme tarkastelleet ekososiaalisia innovaatioita, eri Euroopan maiden sosiaaliturvajärjestelmiä, nuorten työttömien hyvinvointia ja työorientaatiota sekä sosiaalityöntekijöiden näkökulmia ekososiaaliseen siirtymään. Hankkeen tulokset perustuvat kirjallisuuskatsaukseen ja kolmeen laadulliseen aineistoon: 

  • Selvitimme kirjallisuuskatsauksen avulla aiempaa tutkimusta sosiaaliturvajärjestelmän ja ekologisen kestävyyden välisistä yhteyksistä. Lisäksi tutkimme eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiä.

  • Loimme ekososiaalisen innovaation käsitteen ja kriteerit kuvaamaan konkreettisia ekososiaalisen siirtymän malleja. Teimme 50 ekososiaalista innovaatiota sisältävän kartoituksen viidessä Euroopan maassa: Suomessa, Saksassa, Belgiassa, Italiassa ja Iso-Britanniassa. Kartoituksen perusteella valitsimme kuusi ekososiaalista innovaatiota tarkempaan tapaustutkimukseen. Tapaustutkimusaineisto koostuu 28 aktiivitoimijan haastatteluista ja kahdesta ryhmähaastattelusta sekä dokumenttiaineistosta.

  • Järjestimme kuusi ryhmähaastattelua, joihin osallistui 29 työtöntä, 20-29 -vuotiasta nuorta. Ryhmähaastattelut toteutettiin viidellä eri paikkakunnalla aktivointipolitiikkaan liittyvissä nuorten projekteissa tai nuorten työpajoilla.

  • Toteutimme sosiaalialantyöntekijöiden ryhmähaastatteluja kolmella eri paikkakunnalla. Haastatteluihin osallistui yhteensä 14 työntekijää. Kullakin paikkakunnalla järjestettiin kolme haastattelukertaa, joihin kutsuttiin samat osallistujat.

Julkaisut

Tuuli Hirvilammi, Marianne Väyrynen, Ingo Stamm, Aila-Leena Matthies & Kati Närhi: Reflecting on Work Values with Young Unemployed Adults in Finland. Nordic Journal of Working Life Studies 2019, 9 (2), 87-104.

Ingo Stamm, Tuuli Hirvilammi, Aila-Leena Matthies & Kati Närhi: Ecosocial Innovations in Europe. How Social and Solidarity Economy Actors Can Promote the Sustainable Development Goals? Draft paper prepared in response to the UNTFSSE Call for Papers 2018 Implementing the Sustainable Development Goals: What Role for Social and Solidarity Economy? Presented at UNTFSSE International Conference in Geneva, 25-26 June 2019.

Aila-Leena Matthies, Ingo Stamm Tuuli Hirvilammi & Kati Närhi: Ecosocial Innovations and Their Capacity to Integrate Ecological, Economic and Social Sustainability Transition.  Sustainability 201911(7), 2107.

Ingo Stamm, Tuuli Hirvilammi, Aila-Leena Matthies & Kati Närhi: Ecosocial Innovations As Part Of Social And Solidarity Economy – Local Models For A Sustainable Development. Journal on Innovation and Sustainability 2017, 8(4)

Tuuli Hirvilammi, Aila-Leena Matthies, Kati Närhi & Ingo Stamm: Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja – Analyysi kirjallisuudesta. Janus 2016, 24(4).

Suomi ja kestävä hyvinvointi -policy brief ja verkkosivusto

Valikoituja esityksiä

Kansainvälinen Symposium

Social Work and Sustainability - Research-Based Knowledge and Experiences from the Practice 15.-16.4.2019, Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus

 Yhteistyö